Subvencionisani poljoprivredni krediti

Više
17 okt 2019 10:14 #38968 od Nešić Bojana
Nešić Bojana je napravio novu temu: Subvencionisani poljoprivredni krediti
Korisnik kredita može biti fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Fizička lica koja imaju pravo na povoljnije uslove finansiranja su:
- Lice koje je navršilo najviše 40 godina žiivota u tekućoj godini;
- Lice koje je ženskog polaČ
- Lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Namena kredita je postavljena široko i može biti:

1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja;
2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4. nabavku hrane za životinje;
5. investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Što se tiče ročnosti ukoliko su krediti sa namenama od tačke 1 do tačke 4 se mogu koristiti sa rokom otplate od 1 godine i 3 godine, dok se krediti sa namenom pod tačkom 5 se mogu mogu koristiti sa rokom otplate 5 godina.

Ukoliko je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice kredit je sa fiksnom kamatnom stopom od 3%, a ukoliko je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva fizičko lice mlađe od 40 godina, žena ili sa područja sa otežanim uslovima rada kredit ima fiksnu kamatnu stopu od 1%.

Krediti se odnose na investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i to:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:
(a) traktore i traktorske kabine,
(b) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,
(c) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,
(d) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,
(e) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,
(f) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode,
(g) traktorske prikolice,
(h) kombajne i adaptere za kombajne,
(i) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:
(a) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
(b) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
(c) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,
(d) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,
(e) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,
(f) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,
(g) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,
(h) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),
(i) mulčera,
(j) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),
(k) mašina za zelenu berbu,
(l) ulagača za đubrivo,
(m) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;

3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;

4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:
(a) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
(b) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
(c) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,
(d) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
(e) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,
(f) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,
(g) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,
(h) opreme za pčelarstvo,
(i) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,
(j) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);

7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;

8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;

9) opreme – solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.

Od svih navedenih investicija mogu se finansirati na 5 godina sledeće stavke:

1) traktor i traktorske kabine;
2) traktorske prikolice;
3) kombajn i adapter za kombajne;
4) specijalizovani traktor za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;
5) berač kukuruza;
6) mehanizacija za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta;
7) mehanizacija za setvu ratarskih kultura;
8) mehanizacija za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova;
9) mehanizacija za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća;
10) mehanizacija i oprema za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.374 sekundi