Документација која се прилаже уз захтев за подстицаје за тов

Više
11 jan 2019 12:20 #35699 od Milošević Mirjana
Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину oд 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.
Изузетно, у 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 01. октобра 2018. године до 30.јуна 2019. године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз захтев за подстицаје за тов јунади, свиња, јагњади и јаради, за грла предата кланици, подноси се:
1. пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора,

Уз захтев за подстицаје, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:
1. откупни лист или признаница, оверени од стране ветеринарског инспектора,
2. рачун или фактура на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла; оверени од стране ветеринарског инспектора,
3. копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, оверени од стране ветеринарског инспектора,
4. потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и
5. копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

Уз захтев за подстицаје за товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), подноси се и:
1. уговор између власника животиње и држаоца животиња оверен од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи:
• податке о броју газдинства на којем се животиња налази,
• име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства,
• име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и
• податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Саветодавац
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.433 sekundi
Powered by Kunena Forum