Obrazac zahteva za upis poljoprivrednog gazdinstva

Više
10 jan 2019 12:52 #35694 od Grujić Dušan
Grujić Dušan je napravio novu temu: Obrazac zahteva za upis poljoprivrednog gazdinstva
Za upis u poljoprivrednog gazdinstva pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi zahtev za upis na Obrascu 1b, koji obuhvata statusne podatke i lične podatke o licu ovlašćenom za zastupanje, sa sledećim prilozima:
1. podaci o zemljišnom fondu
2. podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;
3. ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje poljoprivrednog gazdinstva sa overenim OP obrascem;
4. izjava ovlašćenog lica u poljoprivrednom gazdinstvu i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.
Pored priloga prilaže se sledeća dokumentacija:
1. rešenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa (Agencija za privredne registre), a za pravna lica i prilog sa podacima o licu ovlašćenom za zastupanje. Ako se pravno lice, odnosno preduzetnik bavi preradom poljoprivrednih proizvoda dostavlja rešenje o registraciji izdato od strane nadležnog organa za obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda kao pretežne delatnosti;
2. obaveštenje o razvrstavanju pravnog lica (malo, srednje ili veliko) koje pravno lice dostavlja uz odobreni finansijski izveštaj Narodnoj banci Srbije;
3. izvod iz katastra nepokretnosti za sve katastarske parcelekoje se prijavljuju (original ili fotokopiju), bez obzira na osnov korišćenja, osim u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije, u kom slučaju se ne podnosi izvod iz katastra, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga;
4. Potvrda Ministarstva da je izvršen popis i evidencija imovine, ako je u katastru zemljišta upisana društvena svojina;
5. rešenje- izvod o raspodeli komasacione mase;
6. overen ugovor o zakupu ili istupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje;
7. dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa, subvencija
Za upis poljoprivrednog gazdinstva- pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda ili seoskim turizmom, starim zanatima ili drugim nepoljoprivrednim aktivnostima ne dostavlja priloge, osim u slučaju kada se to lice istovremeno bavi i poljoprivrednom proizvodnjom. spec. inž. za zaštitu bilja Dušan Grujić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.871 sekundi