Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo?

Više
04 jan 2019 11:04 #35672 od Hodžić Silvija
Hodžić Silvija je napravio novu temu: Zašto i kako registrovati poljoprivredno gazdinstvo?
U Registar poljoprivrednih gazdinstava (PG) mogu da se upišu fizička lica – poljoprivrednici, preduzetnici, kao i pravna lica.
Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz budžeta Republike Srbije. Upis je dobrovoljan, besplatan i može se izvršiti tokom cele godine.
Koje se domaćinstvo može registrovati kao PG?
U Registar se upisuje PG sa najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome privredno društvo, zemljoradnička zadruga, drugo pravno ili fizičko lice, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.
U Registar se može upisati i PG sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome se obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja (staklenici i plastenici), odnosno obavljaju drugi oblici poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.), odnosno obavlja prerada poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavljaju druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati i dr.).
Zahtev za upis, obnovu i prijavu promene podnosi fizičko lice na Obrazascu br.1. Pored popunjenog obrasca, potrebno je dostaviti i:
1) podaci o članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) izjava članova domaćinstva da su članovi porodičnog PG. U slučaju da je član maloletno lice, izjavu potpisuje roditelj, odnosno zakonski staratelj;
3) podaci o zemljišnom fondu i biljnim kulturama;
4) podaci o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju;
5) izjava vlasnika i zakupca kojom određuje člana domaćinstva koji će biti upisan u Registar kao nosilac porodičnog PG, dok će davalac izjave biti član porodičnog PG;
6) izjava člana porodičnog PG da prihvata da bude upisan u Registar kao nosilac porodičnog PG;
7) ovlašćenje za zastupanje, ako se ovlašćuje drugo lice za zastupanje PG;
8) izjava nosioca porodičnog PG i podaci o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.
Osim toga, potrebno je priložiti ličnu kartu (fotokopiju i original na uvid), izvod iz katastra, overen ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje, rešenje-izvod o raspodeli komasacione mase (u slučaju korišćenja poljoprivrednog zemljišta po pravu iz postupka komasacije), lične karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjave da su članovi porodičnog PG, dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji će se usmeravati sredstva podsticaja, kredita i slično.
Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno porodično PG. Dokumentacija se za pravno lice koje se upisuje u registar, razlikuje
Obnova registracije PG vrši se svake godine od 01. marta do 30. aprila. uz dostavljanje svih podataka koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru. Ako posle isteka roka za obnovu registracije PG dođe do promene poljoprivredne kulture na zemljištu, nosilac PG dužan je da izvrši ispravku ovih podataka do 31. maja tekuće godine. Ako nosilac PG posle isteka roka za obnovu registracije, ali najkasnije do 30.septembra za tekuću godinu, dostavi ugovor o zakupu polj.zemljišta u državnoj svojini, to zemljište će se upisati u Registar.
Promena podataka upisanih u Registar vrši se u roku od 30 dana od dana nastanka promene i to za porodično PG promena se odnosi na nosioca PG, broj članova PG, prebivalište nosioca PG, br. posebnog namenskog računa odnosno ime poslovne banke, br. gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajau životinje.
Promena podataka u Registru radi utvrđivanja prijavljenih površina za narednu kalendarsku godinu, vrši se u periodu od 01.jula do 30.septembra tekuće godine. Upravi se dostavljaju podaci koji predstavljaju promenu u odnosu na stanje u Registru na dan 30.april tekuće godine.
PG vodi se u Registru u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni staus i to: ako se ne izvrši obnova, ako prestane neki od uslova za obnovu, u slučaju neotplaćivanja kratkoročnih kredita ili kašnjenja sa otplatom najmanje 90 dana, ne vrati višak sredstava dobijenih na osnovu podsticaja, ako nisu upisane sve KP zemljišta na kojima obavlja polj.proizvodnju, u slučaju nepridržavanja propisa , dostavljanja netačnih i neistinitih podataka, falsifikovanje dokaza, otuđenja predmeta podsticaja pre roka, nečuvanja dokumentacije u propisanom roku, ostvarivanje prava na podsticaje za druga lica, spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva, korišćenje polj.zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za istu svrhu po vise propisa u toku kalendarske godine…Pasivni status različito traje u zavisnosti od težine prestupa i to: do obnove registracije, do ponovnog sticanja uslova za upis odnosno obnovu u Registar, do otklanjanja razloga, tri godine, pet godina. Po isteku polovine trajanja pasivnog statusa u slučajevima od 3-5 godina, PG može podneti zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa i obnovu aktivnog statusa u kome navodi opravdane razloge za prevremeni prestanak pasivnog stausa.
Silvija Hodžić, dipl.ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.429 sekundi