Raspisan treći Javni poziv za Meru 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivred

Više
24 dec 2018 10:28 #35422 od Janjić Biljana
Janjić Biljana je napravio novu temu: Raspisan treći Javni poziv za Meru 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivred
Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, dodeljuje se kako bi korisnici kroz tehnička poboljšanja I ulaganja u nove mehanizacije I tehnologije povećali produktivnost I konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu I prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, nabavkom nove opreme , mašina I mehanizacije čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative I standard propisane pravilnikom, osim nabavke novih traktora.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija.Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta je od 01.novembra 2018.-09.januara 2019.godine.
Uz zahtev je neophodno dostaviti:
-poslovni plan, popis pokretne I nepokretne imovine na dan 31.decembar predhodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, dokaz o posedovanju stručnog znanja, tri ponude ( ukoliko je u pitanju nabavke mehanizacije I ponude koje sadrže podatke o emisiji izduvnih gasova), Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmetne investicije, dok je za preduzetnike predviđena I dodatna dokumentacija(bilans uspeha za predhodnu godinu, poreski bilans za predhodnu godinu).
Po ovom Javvnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu 3.015.976.278,00 dinara.
Zahtevi se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom imena I prezimena, kao I adrese podnosioca zahteva Upravi za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.


Savetodavac za agroekonomiju
Biljana Janjic

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.602 sekundi