ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА

Više
01 nov 2018 13:26 #34832 od Milošević Mirjana
Milošević Mirjana je napravio novu temu: ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
Осигурање биљне производње у Републици Србији реализује се у складу са са општим и посебним условима осигурања. Општим условима осигурања биљне производње регулишу се најзначајнији делови уговора о осигурања. Могуће је осигурати скоро све делове биљке, што пољопривредницима обезбеђује висок степен осигуравајуће заштите. Према општим условима осигурања, у биљној производњи осигурани основни ризици су: град, пожар и удар грома а допунски ризици: поплава, олуја, суша,прекомерне падавине,губитак прихода, пролећни, јесењи и зимски мраз.
Тренутно је на снази Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња (објављен у „Службеном гласнику РС“, број 61/17 од 23.јуна 2017.године).
Захтев за остваривање права на регрес подноси се Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.
Право на коришћење регреса има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, који поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, испуњава и услов да је код друштва за осигурање осигурао усеве и плодове (ратарске културе – житарице и индустријско биље, повртарске културе; воћарске културе, винова лоза и хмељ); расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава; животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.
Субвенционише се 40 – 45 % од укупно плаћене премије осигурања умањене за износ пореза на премију неживотног осигурања.
Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.[/b]

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.386 sekundi