PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?

Više
30 sep 2018 10:43 #34503 od Kolčić Dragan
Kolčić Dragan je napravio novu temu: PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?
PDV u poljoprivredi – ko je obveznik ?Porez na dodatu vrednost ( PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti poljoprivrede i šumarstva.
 Postoje dve stope PDV-a:
Opšta stopa od 20% i
posebna stopa PDV od 10% po kojoj se oporezuju promet hleba, mleka, mlečnih proizvoda, brašna , šećera, jestivog ulja , masti, meda, voća, povrća, mesa, ribe, jaja, žitarica, đubriva, sredstava za zaštitu, sadnog materijala, smeša za ishranu stoke i žive stoke.
PDV se NE plaća na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), kao i na davanje u zakup tog zemljišta;
 Poljoprivrednik postaje obveznik PDV kada u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara, i dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodične poreske prijave. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji je ostvario promet manji od 8.000.000,00 dinara, a koji se dobrovoljno opredelio za obavezu plaćanja PDV,
U ukupan promet ulaze prihodi:
1. Od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda
2. Od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko)
3. Od izvršenih poljoprivrednih usluga
NAPOMENA: U ukupan promet ne uračunavaju se podsticaji koji nisu povezani sa prometom dobara i usluga ( regresi, podsticaji po grlu stoke)
–         Podnese poresku prijavu
–         Izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga
–         Vodi evidenciju u skladu sa zakonom
–         Obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave
–         Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom
NAPOMENA: Obveznik PDV najmanje dve godine mora ostati u sistemu PDV,a po isteku roka ukoliko ne ispuni obavezan uslov za ostanak u sistemu može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV.Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara NE obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu zakonom.Dragan Kolčić dipl.inž agroekonomije

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.396 sekundi