Планирање у пољопривреди

Više
28 sep 2018 06:02 #34450 od Ševarlić Radovan
Ševarlić Radovan je napravio novu temu: Планирање у пољопривреди
Најважније правило планира јесте одабирање линија производње и инвестиција које треба да донесу највећи повраћај на инвестиције.
Анализа извидљивости односи се на управљање готовинским током и од виталне је важности за процену алтернативних планова газдинства који се разликују у погледу потребних финансијских средства.
Изабрани план мора бити профитабилан и мора да створи довољну акомулацију и за сервисирање дугова.
Промене у структури газдинства, осим што морају бити рентабилне, морају бити и одрживе. Приходи које остварује газдинство морају увек бити довољни да измире све дугорочне и краткорочне обавезе које су повезане за новим инвестицијама. На готовински ток (новчани приливи и одливи) у великој мери утиче и финансирање.
Због карактера пољопривредне производње, планови отплате кредита најчешће се не подударају са готовинским приливима. Тржишни аспекти се такође морају узети у обзир, било да се ради о тржишту набавке или тржишту продаје. Код појединих видова производње, посебно код сточарске, мора се тежити да газдинство производи довољне количине хране за све своје потребе, јер у многим случајевима не постоји поуздано тржиште ових производа.
Код тржишта продаје морају се узети у обзир и предвидети односи понуде и тражње који одређују цене пољопривредних производа. У неком дугом року тешко је предвидети кретање цена. Приликом пројектовања цена морају се узети у обзир: тржишна кретања на домаћем и страном тржишту, стање понуде на тржишту набавке, цене у окружење, могућности појаве климатских промена.
Дипл.инг Радован Шеварлић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.446 sekundi