Evidencija na poljoprivrednim gazdinstvima

Više
10 avg 2018 11:34 #33934 od Nešić Bojana
Nešić Bojana je napravio novu temu: Evidencija na poljoprivrednim gazdinstvima
Donošenje odluka na poljoprivrednim gazdinstvima trebalo bi da se zasniva na nekom obliku evidentiranja koji treba da kontroliše upotrebu resursa i da njima upravlja. Uspostavljanje jednog ovakvog sistema trebalo bi da nam da podatke o svemu onome što se dešavalo u predhodnom poslovnom periodu, ali i svemu onome što je planirano za sledeći proizvodni ciklus.

Kao najvažniji razlozi vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima navode se:
- Mogućnost poređenja sa predhodnim godinama i sa drugim, sličnim, gazdinstvima;
- Olakšano planiranje budućih aktivnosti i donošenje dobrih poslovnih odluka;
- Merenje finansijskog uspeha;
- Olakšano dobijanje kredita kod poslovnih banaka i raznih fondova.

Da li će vođenje evidencije na nekom poljoprivrednom gazdinstvu biti od koristi pri donošenju odluka, zavisi i od tačnosti i vrste podataka koji su prikupljeni. Svako gazdinstvo je jedinstveno i specifično, kako u pogledu resursa kojima raspolaže, tako i u pogledu sposobnosti onoga ko donosi poslovne odluke. U praksi se često dešava da farmeri koji vode knjigovodstvo, precene prihode svoje farme i podcene ukupne troškove (troškove proizvodnje i troškove života članova farme). U ovakvim situacijama sve odluke koje budu donete na osnovu ovih evidencija biće pogrešne i mogu ostaviti dugoročne posledice na poslovanje farme. Pogrešne odluke koje mogu biti donete na ovaj naćin se pre svega odnose na strukturu proizvodnje (pogrešan odabir linija proizvodnje) i neracionalno zaduživanje farmerovog biznisa. Značajna stavka u planiranju su i troškovi života članova porodičnog gazdinstva.

Vođenjem evidencije proizvođačima je umnogome olakšana priprema, donošenje, sprovođenje i analiziranje svih odluka na gazdinstvu koja se tiču organizacije poslačak se i rizici koji su karakteristični za poljoprivrednu proizvodnju mogu se, uz dobru evidenciju, svesti na razumnu meru. Uzroci ovih rizika se mogu podeliti na one koji su usko vezani sa samom prirodom poljoprivredne proizvodnje (uglavnom su biološkog karaktera i zavise od brojnih spoljnih faktora) i na poslovne rizike koji deluju u sprezi sa finansijskim rizicima. Svi ovi rizici određuju stepen do koga se jedno poljoprivredno gazdinstvo može zadužiti uzimanjem bankarskih i ostalih zajmova.

Bojana Nešić, dipl. ing. za agroekonomiju

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.853 sekundi