Услови за остваривање подстицаја за квалитетна приплодна грла у 2018. години.

Više
24 mar 2018 21:53 #32295 od Petrić Slađana
Petrić Slađana je napravio novu temu: Услови за остваривање подстицаја за квалитетна приплодна грла у 2018. години.
Поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, услов за остваривање права на подстицаје, које има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства је да има најмање:
1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава; а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање две, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава
2) три квалитетне приплодне товне краве или бика;
3) тридесет квалитетних приплодних оваца или овнова;
4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева;
5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.
Право на подстицаје у сточарству за родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује се без обзира на број квалитетних приплодних грла.
Зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje зa квaлитeтнa приплoднa грлa пoднoси сe зa свaку кaлeндaрску гoдину Mинистaрству пoљoприврeдe шумарства и водопривреде – Упрaви зa aгрaрнa плaћaњa и то:
oд 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;
oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.469 sekundi