Продаја пољопривредних производа на газдинству.

Više
09 feb 2018 07:51 #31561 od Terzić Todo
Terzić Todo je napravio novu temu: Продаја пољопривредних производа на газдинству.
Мали пољопривредни произвођачи, који се сусрећу са проблемима, када је у питању пласман производа на тржиште, од 01.01.2018. године имају знатно више шанси да се позиционирају на домаћем тржишту. У процесу прераде производи добијају нову вредност и на тај начин се доприноси побољшању опште економске слике целог газдинства. Пласман готових, традицоналних производа је знатно лакши и остварују се веће продајне цене. Новим правилником који је објављен у Службеном гласнику 11. децембра 2017. године, дефинисано је које количине примарних и прерађених производа могу бити произведене и палсиране на тржиште преко газдинства. Правилниом је ближе прописано, које услове треба да испуне објекти на газдинству у којима се производи и припрема храна за пласман на локално тржиште. Произвођач је одговоран за безбедност и квалитете хране коју ставља у промет на начин да испуњава ветеринарско санитарне услове, односно опште и посебне услове кои се односе на хигијену хране.

На тржиште се може палсирати сирово млеко добијено од грла која су добро здравственог стања и која немају оштећења вимена. Мора се водити рачуна о редовној дезинфекцији опреме за мужу. Произведено млеко након муже треба одмах охладити и чувати на температури до максимално 4 степена. Крајњем купцу се може продати и неупаковано млеко, у случају када купац лично прсисутвује пуњењу чистих и припремљених посуда. Сирово млеко се може продавати и уз употребу млекомата. На недељном нивоу максимално се може прерадити 200 литара сировог млека на газдиству.
Снабдевање малим количинама трупова крупне дивљачи крајње потрошаче, односно малопродајне објекте који директно снабдевају крајње потрошаче, произвођач врши у складу са посебним прописом којим се уређује службена контрола и промет одстрељене дивљачи. Произвођач који директно снабдева малим количинама трупова ситне дивљачи крајње потрошаче, односно малопродајне објекте који директно снабдевају крајње потрошаче, обезбеђује да се:
1) месо чува од контаминације;
2) осигура припадност унутрашњих органа одређеној животињи, односно њеном трупу;
3) ако је потребно, изврши искрварење и при томе води рачуна о карактеристикама које би могле да укажу да месо може да буде ризично по здравље људи;
4) посуде, транспортни контејнери, уређаји, опрема и возила одржавају и да за коришћење буду чисти;
5) скидање коже или черупање дивљачи обавља само у присуству крајњег потрошача, ако се врши у складу са добром хигијенском праксом.
У објекту за клање живине и лагоморфа, који се налази на газдинству, мали субјект у пословању храном може да обавља делатност клања живине и лагоморфа само ако су узгајани на том газдинству. Мали субјект у пословању храном у објекту за прераду меса на газдинству може да преради само месо добијено од животиња узгојених на месту газдинства и закланих у одобреном објекту за клање животиња. На недељном нивоу максимално се може пласирати 100 кг производа добијених прарадом меса.

Објекат за клање стоке, који се налази на газдинству треба да испуни следеће посебне услове:
1) да има простор и опрему за пријем и привремени смештај животиња за клање само ако се животиње држе у објекту за клање у току ноћи;
2) да има просторију и опрему за клање животиња;
3) да има простор за евисцерацију, шурење, черупање;
4) да има простор за расецање животиња;
5) да има просторију за хлађење и складиштење трупова у којој може да се налази простор за задржане трупове који нису безбедни за исхрану људи, под условом да може да се закључа;
6) најмање једну гардеробу за пресвлачење радника;
7) најмање један тоалет за раднике са опремом за прање и дезинфекцију руку;
8) простор или одговарајући орман који се закључава и служи за потребе ветеринарског инспектора.

Мале млекаре годишње максимално могу прерадиди 250.000 литара млека, док мале месаре могу да ставе максимално 100.000 килограма производа од меса. Мали субјект у пословању храном, односно произвођач обезбеђује узимање најмање два узорка годишње за потребе вршења контроле безбедности и квалитета производа.

Тодо Терзић.
ПССС Падинска Скела

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.453 sekundi