Pokazatelji poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

Više
04 jan 2018 13:01 #31207 od Stamenković Saša
Stamenković Saša je napravio novu temu: Pokazatelji poslovanja poljoprivrednog gazdinstva
Kako bi poljoprivredno gazdinstvo funkcionisalo, i razvijalo se, nije samo potrebno da ostvaruje određeni obim proizvodnje, već da to valorizuje i na tržištu.
Drugim rečima, treba da obezbedi takav obim proizvodnje koji će pokriti troškove poslovanja,kojim će omogućiti rast i razvoj.
Dakle, ekonomski uspeh gazdinstva se može posmatrati kroz kvalitet reprodukcije, odnosno kroz odnos rezultata i ulaganja (ekonomski uspeh = rezultat reprodukcije / ulaganje u proizvodnju).
Naravno da je cilj bavljenja bilo kojom proizvodnjom, pa tako i poljoprivrednom, ostvarivanje što većeg finansijskog rezultata, odnosno dobiti (dohotka), uz što manja ulaganja, a da bi se to desilo potrebno je pridržavati se određenih ekonomskih principa, pre svega: produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
Produktivnost je osnovni ekonomski princip proizvodnje koji se izražava odnosom između ostvarenog obima proizvodnje i utrošaka radne snage (P = Q / R). Da bi mogli da realnije iskažemo obim, odnosno njegovu vrednost, potrebno je da količinu proizvedenih proizvoda pomnožimo tržišnom cenom po jedinici proizvoda (P = Q * Cq / R) čime ćemo dobiti stvarnu sliku produktivnosti.
Ekonomičnost predstavlja princip koji stavlja u odnos vrednost proizvodnje i troškove materijala, sredstava za rad i radne snage (E = V / T), tj. realizovanu i naplaćenu proizvodnju na tržištu i ukupne troškove.
Ukoliko ukupne troškove oduzmemo od ukupnog prihoda (vrednosti realizovane proizvodnje) možemo izračunati kolika je dobit (D= V – T).
Ovo pokazuje direktnu vezu između ekonomičnosti kao principa i dobiti kao njegovog realnog iskaza.
Šta to u praksi znači možemo videti na prostom primeru:
Poljoprivredno gazdinstvo je proizvelo i prodalo proizvoda u vrednosti od 4.500.000 dinara, uz postojeće ukupne troškove od 3.000.000 dinara. Ekonomičnost poljoprivrednog gazdinstva (koeficijent ekonomičnosti) iznosi :
E= 4.500.000 / 3.000.000 = 1,5
Ovo pokazuje da je na svaki dinar troškova ostvareno 1.5 dinara prihoda.
Stavljanjem u odnos ukupnih troškova i ukupne vrednosti proizvodnje može se dobiti koliko je na svaki dinar prihoda učinjeno troškova:
E=3.000.000 / 4.500.000 = 0,666
Razlika između 1- 0,666 = 0,334 predstavlja prosećno ostvarenu dobit po jednom dinaru realizovane vrednosti na tržištu.

Najvažniji princip svakako je rentabilnost. Da bi poljoprivredno gazdinstvo bilo uspešno nije dovoljno ispoštovati samo principe produktivnosti i ekonomičnosti, već i rentabilnosti.
Rentabilnost se posmatra kao odnos ostvarene dobiti i angažovanih sredstava (R = D/ S).
Što je indeks veći, gazdinstvo je uspešnije.
U praksi pri iskazivanju rentabilnosti proizvodnje moguće je rentabilnost izračunavati i kao odnos dobiti i tržišne vrednosti proizvodnje.

Saša Stamenković, dipl. ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.796 sekundi