PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVIH TRAKTORA

Više
18 maj 2017 14:49 #28070 od Beljić Zoran
Beljić Zoran je napravio novu temu: PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVIH TRAKTORA
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih voćarsko-vinogradarskih i povrtarskih traktora pokreće se podnošenjem zahteva na javni poziv, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja Beograd. Zahtev za odobravanje prava na podsticaj podnosi se u roku određenim u javnom pozivu od 10.aprila do 19.maja, odnosno po najnovijim izmenama pravilnika do 31.maja.

Uz zahtev za odobravanje prava na podsticaj podnosilac zahteva dostavlja i:
1. Predračun za nabavku novog traktora,
2. izjavu dobavljača da je traktor namenjen za izvođenje radova u voćarstvu, odnosno povrtarstvu,
3. izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku traktora po predračunu u roku od 150 dana od izdavanja predračuna i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva,
4. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama po osnovu javnih prihoda na republičkom i opštinskom nivou,
5, potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da za predmetnu investiciju ne koristi i neke druge podsticaje.

Visina podsticaja za nabavku novog traktora je od 50 - 65 %, a maksimalan iznos podsticaja je 1.800.000,00 dinara.

Posle realizacije investicije u roku određenom rešenjem od strane Uprave za agrarna plaćanja, podnosi se zahtev za isplatu podsticaja za nabavku novog traktora.
Uz zahtev za isplatu dostavlja se i:
1. Račun,
2. otpremnica,
3. dokaz o izvršenom plaćanju,
4. garantni list i
5. overenu kopiju saobraćajne dozvole.

PSSS Šabac
savetodavac Zoran Beljić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.485 sekundi