Подстицаји инвестицијама за сточарску производњу и набавку приплодних грла

Više
17 maj 2017 12:23 #28057 od Jelić Dragana
Jelić Dragana je napravio novu temu: Подстицаји инвестицијама за сточарску производњу и набавку приплодних грла
Подршка инвестицијама за сточарску производњу обухвата:

Подстицај за набавку нове опреме и механизације за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране,
- набавку нове опреме и механизације за манипулацију, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака,
- набавку нове опреме којом се штити добробит животиња,
- набавку квалитетних приплодних грла,
- набавку нове опреме за рибњаке,
- набавку нове опреме за пчеларство,
- набавку нове опреме за производњу конзумних јаја.
Корисници:
-физичко лице,
- предузетник,
- привредно друштво;
- земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
- средња школа ако се налази у акту о мрежи средњих школа у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране
- научноистраживачка организација у области пољопривреде ако је уписана у Регистар научноистраживачке организације у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност;
Посебни услови за подносиоце захтева у области сточарске производње:
1.Да има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2.Да у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају),
за набавку опреме за рибњаке да има пријављене површине под рибњаком,
3.Да има највише 600 грла говеда, односно 1.000 грла оваца, односно 1.000 грла коза, односно 3.000 грла свиња, односно 1000 кошница, односно 20.000 јединки живине по турнусу,
Заинтересовани пољопривредници подносе захтев за одобравања подстицаја предрачун или рачун и осталу потребну документацију, за сваку календарску годину од 15. априла до 01. јула текуће године,
УАП анализира достављену документацију и издаје решење о одобравању подстицаја по редоследу пристизања захтева,
Од дана уручења решења о одобравању подстицаја корисник подстицаја има рок од 90 дана за реализацију инвестиције након чега подноси захтев за исплату, уз достављање потребне документације,
Подстицаји се исплаћују у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова од 50%, односно 65% у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди
Укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.
Драгана Јелић, мастер менаџер

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.334 sekundi