Постицаjи код подизања вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља

Više
17 maj 2017 11:51 #28056 od Jelić Dragana
Jelić Dragana je napravio novu temu: Постицаjи код подизања вишегодишњих засада воћака, винове лозе и хмеља
Правилником за остваривање постицаја код подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља ближе се прописују врсте подстицаја, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје као и максимални износ по подстицаја по кориснику.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:
1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада има:
1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
2.предузетник,
3.правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:
1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 ha.
2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.
Највећа површина за коју могу да се остваре подстицаји за све производне засаде износи 10 ha, а за производне засаде јагоде 5 hа.

Драгана Јелић, мастер манаџер

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.381 sekundi