Подстицаји за подизање засада крушке и набавку нове механизације - Радован Шевар

Više
16 mar 2017 10:19 - 06 apr 2017 20:57 #27461 od Ševarlić Radovan
Ševarlić Radovan je napravio novu temu: Подстицаји за подизање засада крушке и набавку нове механизације - Радован Шевар
На основу предходно састављене калкулације трошкова подизања једног хектара засада крушке, направљена је систематизација тих трошкова и износи субвенција који се могу остварити за дате намене. Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, подстицајна средства за подизање засада крушке и набаку нове опреме и механизације, од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине могу користити:
1) физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстa
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) привредно друштво;
(2) земљорадничка задруга;
(3) научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
На основу планираних инвестиционих улагања, подстицајна средства би износила:

Подизање засада крушке
1.Саднице крушке 416.500
2.Трошкови машинске садње 42.000
Укупана инвестиција 458.500
Укупан повраћај 163.380[1]

Инвестиције у опрему
Противградна мрежа (стубови, мрежа, затезачи) 1.860.000
Наводњавање системом кап по кап (секундарна мрежа) 100.000
Укупна инвестиција 1.960.000
Укупан повраћај 627.200
Рекапитулација подстицајних средстава
Повраћај за подизање засада 163.380
Повраћај за инвестиције у опрему 627.200
Укупан повраћај 790.580

Напомене: Приликом састављања калкулације пошло се од предпоставке да на газдинству већ постоји водозахват (бунар), који би се користио за наводњавање. Поред наведених инвестиционих улагања у опрему и механизацију, подстицајна средства се могу користити и за друге намене (набавка атомизера, машина за обраду земљишта, пумпи и агрегата за покретање пумпи и др.) у износу од 40-50%. Приликом подизања засада крушке поред наведених улагања, субвенције се могу користити и за надокнаду дела трошкова припреме земљишта, агрохемијске анализе и иститивања механичког састава. У случају да се одустане од подизања противградне мреже, могу се користити субвенције за осигурање усева и плодова у износу од 40% од висине премије осигурања.

Дипл.инг Радован Шеварлић

[1] Основица за обрачун субвенција је укупна вредност инвестиције без ПДВ-а. Повраћај износи 40-50 %
Poslednja izmena: 06 apr 2017 20:57 od Administrator.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.425 sekundi