Silo objekti

Više
20 avg 2018 11:15 #33991 od Lazić Željko
Silo objekti was created by Lazić Željko
Silo objekti

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže. Pre svega, objekti za spremanje silaže moraju biti funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže.
Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što znači i bez potrebe da se poseduje bilo kakav objekat (siliranje u kamare). Ali, isto tako za siliranje se izgrađuju i posebni specijalizovani vrlo skupi objekti ( silo-jame, silo-rov, silo-toranj ).
Od tipa i kvaliteta silo objekata zavisi veličina gubitaka, a time i kvalitet silaže. Najveći gubici od 15-20% i najlošiji kvalitet silaže je pri siliranju u kamarama. U silo-jamama i silo -trenčevima gubici su 10-15%, a u silo tornjevima i harvestor silosima do 5%. Siliranje u plastičnom crevu od folije u vidu silo kobasice zahteva specijalne mašine i upotrebu skupe folije. U novije vreme silaža i senaža se spremaju u balama obavijenim folijom, što se smatra najsavremenijim vidom siliranja. Ovakav način ne zahteva postojanje silo objekta, ali su mašine - omotači bala i folija dosta skupi za naše proizvođače. Prema nekim istraživanjma - kalkulacijama za 30% skuplji u odnosu na siliranje u silo-trenču.
Silo-objekti se grade od drveta, cigle, betona, betonskih, metalnih i plastičnih elemenata. Siliranje može da se obavi i u privremenim objektima tipa kalupa. Oni se grade u vidu trenčeva, s tim što su bočne stranice pokretne. Kada se završi punjenje, gaženje i pokrivanje silaže sa folijom, kalupi se uklanjaju i postavljaju na drugom mestu za pripremanje novih količina silaže.
Silo-objekti mogu biti smešteni u zemlji, na površini zemlje (delimično ukopani) i iznad površine zemljišta. Prilikom izgradnje silo-objekta mora se voditi računa o tipu i veličini silo objekta, njegovom položaju i udaljenosti od staje, kao i načinu punjenja, izuzimanja i transporta silaže do staje. Posebnu pažnju obratiti na konfiguraciju terena, nivo podzemnih i površinskih voda.
Željko Lazić dipl.ing

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.297 sekundi
Powered by Kunena Forum