Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobrenje IPARD podsticaja

Više
21 okt 2019 14:23 #38995 od Jović Snežana
Jović Snežana je napravio novu temu: Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobrenje IPARD podsticaja
Izvod iz APR-a (ukoliko je podnosioc zahteva preduzetnik, privredno društvo i zadruga)
Izvodi iz RPG (struktura biljne proizvodnje, potvrda o aktivnom statusu…)
Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda – uverenje da ne postoje dugovanja za porez na lokalnom i republičkom nivou (ako se mesto investicije razlikuje od mesta prebivališta, dostavlja se i uverenje iz lokalne samouprave u kojoj je investicija) Poslovni plan (u pisanoj i elektronskoj formi)
Poreski bilans (PB2) za prethodnu finansijsku godinu (za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
Bilans uspeha za prethodnu finansijsku godinu (za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
Popis pokretne i nepokretne imovine na dan podnošenja zahteva
Popis pokretne i nepokretne imovine na 31. decembar prethodne godine
Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar za godinu koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
Podnosioci zahteva koji su upisani u RPG u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu manjeo od tri godine potrebno je da dostave i dokaz o posedovanju stručnog znanje, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede
(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje (na najmanje 3 godine a u slučaju da je Ugovor istekao i dokaz o odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja)
Ponudu odnosno 3 ponude za svaku pojedinačnu investiciju / trošakZa nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost do 10.000 evra dostavlja se 1 ponuda, odnosno 3 ponude u slučaju da je vrednost investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova veća od 10.000 evra. Ponude moraju sadržati detaljnu tehničku specifikaciju. 3 ponude moraju biti uporedive prema tehničkoj spacifikaciji. Ponude moraju imati naznačenu zemlju porekla investicije. Podnosilac zahteva i dobavljač kao ni dobavljači međusobno ne smeju predstavljati povezana lica).
Račun za nastali opšti trošak (usluga biznis plana i konsultanstkih usluga)

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.350 sekundi