ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КОНКУРИСАЊЕ КРОЗ ИПАРД ПРОГРАМ

Više
18 jul 2019 06:47 #38157 od Đorđević Ana
Đorđević Ana je napravio novu temu: ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КОНКУРИСАЊЕ КРОЗ ИПАРД ПРОГРАМ
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КОНКУРИСАЊЕ КРОЗ ИПАРД ПРОГРАМ

Да бисте остварили право на подстицај морате да прикупите понуде за Вашу инвестицију, и то једну или три, у зависности од тога која је вредност инвестиције. Уколико је вредност мања од 10.000 евра, подноси се једна, односно три понуде, уколико вредност инвестиције прелази наведени износ. (исто правило важи за Меру 1 и Меру 3).
Пожељно је, уколико је могуће, да прикупљање понуда обавите чак и пре објављивања јавног позива, јер ће Вам подаци из понуде бити потребни приликом израде пословног плана. Водите рачуна да прикупљене понуде буду важеће на дан подношења захтева за одобравање пројекта.
Проверите важеће правилнике, јер све инвестиције морају да потичу из земаља које су наведене у Правилнику. Уколико сте у обавези да доставите три понуде, морате у захтеву да означите ону коју сте изабрали. Основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврдиће се на основу вредности најниже понуде, уколико тај износ није већи од износа Референтне цене коју је за дату робу, услуге или радове у складу са прописаном методологијом утврдио УАП. Прикупљене понуде морају да буду упоредиве по спецификацији, а то значи да буду упоредиве по техничко - технолошким карактеристикама као и да иста додатна опрема мора да буде садржана у свим понудама.
Понуде морају да буду достављене од различитих добављача, који међусобно и у односу на Вас нису повезана лица. Референтна цена је цена инвестиције или дела инвестиције која се, у складу са успостављеном методологијом УАП, утврђује на основу тржишне цене и служи за одређивање основице за обрачун ИПАРД подстицаја. Уколико вредност најниже понуде прелази износ Референтне цене, основица за обрачун ИПАРД подстицаја утврђује се у висини Референтне цене.

Ана Ђорђевић, дипл.инж.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.486 sekundi