МЕРЕ ИПАРД ПРОГРАМA

Više
18 jul 2019 06:45 #38156 od Đorđević Ana
Đorđević Ana je napravio novu temu: МЕРЕ ИПАРД ПРОГРАМA
МЕРЕ ИПАРД ПРОГРАМA
Тренутно се ИПАРД II програм спроводи кроз две мере:

Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – значајном подршком инвестицијама у материјална средства и техничка побољшања (изградња објеката и набавка пољопривредне механизације) повећава се продуктивност и конкурентност пољопривредне производње.
Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета, повећава укупне перформансе сектора и доприноси достизању потребних ЕУ стандарда.


У току је припрема процедуралног оквира за акредитације следећих мера:

Мера 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања: има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, уз могућност стварања нових радних места, што ће директно увећати приход газдинстава.
Мера 9 – Техничка помоћ: мера подржава техничку помоћ и трошкове у вези са спровођењем ИПАРД програма. Циљ ове мере јесте да помогне у спровођењу и надзору програма, као и у његовој евентуалној измени.
Мера 4 – Мере у области пољопривреде, заштите животне средине, климе и органске производње: основни циљ мере је стицање искуства у спровођењу и увођење методологија и пракси ЕУ у овај сектор.
Мера 5 – Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ): треба да допринесе развоју цивилног друштва и јачању социјалног дијалога унутар руралних средина. Подршка добром управљању, подстицање запошљавања и развој људског капитала, уз спровођење мере кроз локална партнерства, доприноси одрживом развоју руралних подручја.Извор: сајт Управе за аграрна плаћања МПШВ
Ана Ђорђевић, дипл.инж.
[/i]

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.601 sekundi