Показатељи за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта

Više
06 mar 2019 06:55 #36518 od Kostić-Đorđević Mimica
Kostić-Đorđević Mimica je napravio novu temu: Показатељи за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта
Критеријуми и показатељи који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева израчунавају се у репрезентативној години, и за:
1) једноставан пословни план су:
(1) кумулатив новчаног тока мора да буде позитиван,
(2) однос прихода и расхода (укупан приход/укупан расход ) не сме бити мањи од 1;
2) сложен пословни план су:
(1) коефицијент текуће ликвидности (краткотрајна имовина / краткорочне обавезе) не сме бити мањи од 0,9,
(2) однос прихода и расхода (укупни приходи / укупни расходи) не сме бити мањи од 1,
(3) однос обавеза и капитала ((укупне обавезе (краткорочне обавезе + дугорочне обавезе) / (капитал и резерве)) не сме бити већи од 4.
Критеријуми и показатељи за процену економске одрживости пројекта су следећи:
1) за једноставан пословни план:
(1) ликвидност - кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до задње године економског века трајања пројекта;
2) сложени пословни план:
(1) ликвидност - кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до задње године економског века трајања пројекта,
(2) интерна стопа рентабилности мора бити изнад каматне стопе добијеног кредита којим се финансира улагање и већа или једнака 6%,
(3) нето садашња вредност мора бити једнака или већа од 0 уз коришћење дисконтне стопе не мање од каматне стопе добијеног кредита којим се финансира улагање и не мање од 6%,
(4) период повраћаја улагања не сме бити дужи од економског века трајања пројекта без остатка вредности пројекта.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.403 sekundi