IPARD - Uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaš.

Više
07 feb 2019 09:15 - 07 feb 2019 09:16 #36054 od Nešić Bojana
Nešić Bojana je napravio novu temu: IPARD - Uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaš.
Poljoprivredna gazdinstva koja žele da apliciraju za podršku preko IPARD programa moraju ispoštovati minimalne nacionalne propise (koji su usklađeni sa propisima EU) iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja.

Dokaz o ispunjenosti uslova predstavljaće akt izdat od strane nadležne inspekcije, koji se uz zahtev za odobravanje isplate mora dostaviti Upravi za agrarna plaćanja.

Propisane uslove za ovu oblast definišu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zdravlju bilja (”Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), koji su usklađeni sa propisima Evropske unije.

Da bi se ispunili propisani uslovi potrebno je da korisnik sredstava za zaštitu bilja:
• vodi evidenciju o preduzetim merama zaštite zdravlja bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda u polju
• skladišti sredstva za zaštitu bilja na način kojim ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životne sredine
• skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina
• uređaj koji se koristi za primenu sredstava za zaštitu bilja mora biti podvrgnut kontrolnom testiranju i mora biti obeležen vidnom oznakom
• rukuje ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja na propisan način.

Sredstva za zaštitu bilja je potrebno da se koriste:
• u skladu sa rešenjem o registraciji
• u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu
• u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja
• u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja
• na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja
• na način kojim se ne ugrožava životna sredina
• na način koji ne prouzrokuje zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja
• na način koji ne prouzrokuje zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama
• na način koji ne prouzrokuje suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja

Korisnik sredstava za zaštitu bilja ne sme primenjivati sredstva za zaštitu bilja:
• u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva
• u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele
• u zaštićenim područjima
• koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci

Pored gore navedenog pre korišćenja sredstava za zaštitu bilja potrebno je 24 sata pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obavestiti vlasnike parcela, koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana, o primeni sredstava za zaštitu bilja, a 48 sati pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obavestiti odgajivače pčela, njihova udruženja, o primeni sredstava za zaštitu bilja, koja su otrovna za pčele.
Poslednja izmena: 07 feb 2019 09:16 od Nešić Bojana.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.416 sekundi