Potencijalni korisnici sredstava IPARD programa - Gvozdić Ljiljana

Više
25 jan 2019 14:28 #35861 od Gvozdić Ljiljana
Gvozdić Ljiljana je napravio novu temu: Potencijalni korisnici sredstava IPARD programa - Gvozdić Ljiljana
Potencijalni korisnici sredstava IPARD programa mogu biti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to su:
- fizičko lice (nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva),
- preduzetnik,
- privredno društvo,
- zemljoradnička zadruga.
Sredstva iz IPARD fondova su prvenstveno namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji su prerasli nacionalni agrarni budžet, a nisu u situaciji da koriste velike komercijalne bankarske kredite. Ova grupa poljoprivrednih proizvođača ima veliku šansu da iz IPARD sredstava izvuče maksimum i razvije sopstvenu proizvodnju do nivoa sa kog može uspešno tržišno da posluje. Važno je razgraničiti na vreme da ko ispunjava uslove za konkurisanje za sredstva iz nacionalnog budžeta, taj ne može da se prijavi na konkurs za IPARD i obrnuto. Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja.
Pre donošenja odluke i podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava, svaki poljoprivrednik treba da zna svoj razvojni plan, svoje uslove i mogućnosti, šta želi da razvija, odnosno da sagleda dugoročni sopstveni razvoj na osnovu ličnih potreba. Ukratko, potrebno je imati jasnu viziju.
Na tom putu je potrebna i saradnja sa stručnjacima iz adekvatnih oblasti.
Korisnici IPARD sredstava iz IPARD fondova njih koriste po principu refundacije. Korisnik najpre treba da uloži sopstvena ili kreditna sredstva u sprovođenje projekta koji je odobrila IPARD komisija, a tek nakon njegovog završetka dobija se povraćaj dela novca – bespovratnih sredstava.
Pored uslova da korisnik mora unapred da obezbedi sredstva koja su potrebna za realizaciju čitave investicije, prilikom konkurisanja potencijalni korisnik treba da dostavi i svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta.
Lice koje ispunjava opšte i posebne uslove, pravo na odobrenje projekta ostvaruje ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.
Poslovni plan za investicije vrednosti do 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi, i to kroz Jednostavan poslovni plan, dok Poslovni plan za investicije vrednosti veće od 50.000 evra podnosi se u elektonskoj i papirnoj formi i to kroz Složen poslovni plan.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu.

Ljiljana Gvozdić dipl.ing.polj.


.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.508 sekundi