Procedura za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje - "korak po korak"

Više
20 dec 2018 10:25 - 20 dec 2018 10:29 #35354 od Stefanović Dejan
Stefanović Dejan je napravio novu temu: Procedura za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje - "korak po korak"
Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja isplate.

Faza odobravanja projekta može da traje najduže do devet meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekata, dok faza odobravanja isplate može trajati najduže do šest meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja. Faze se okončavaju donošenjem rešenja povodom zahteva za odobravanje projekata, odnosno povodom zahteva za odobravanje ipsplate IPARD podsticaja.

Između ove dve faze, korisnik IPARD podsticaja realizuje svoju investiciju na način i u roku utvrđenom rešenjem o odobravanju projekta.
Po pravilu rok za realizaciju investicije u nabavku opreme i mehanizacije utvrđuje se u periodu do najduže 6 meseci od dostavljanja rešenja, odnosno najduže do 2 godine za investicije u izgradnju objekata.

Procedura (tj. redosled aktivnosti i postupaka) u procesu ostvarivanja IPARD podsticaja:

1. Javni poziv
2. Podnošenje Zahteva za odobravanje projekta
3. Administrativna kontrola
4. Nulta kontrola na licu mesta
5. Bodovanje i rangiranje
6. Rešenje o odobravanju projekta
7. Realizacija investicije
8. Završetak i stavljanje investicije u funkciju
9. Podnošenje Zahteva za isplatu podsticaja
10. Administrativna kontrola i kontrola na licu mesta pre isplate
11. Donošenje Rešenja o isplati podsticaja
12. Isplata
13. Ex post faza (pet godina nakon isplate)

Uspešno savladavanje svakog "koraka"uslov je za preduzimanje sledećeg "koraka".

NAPOMENA: Ne sme biti nikakvih avansnih uplata. Podnosilac može otpočeti i realizovati samo aktivnosti koje spadaju u opšti trošak. Za opšte troškove koji su nastali pre podnošenja zahteva, ali ne stariji od 1.1.2014. godine, dostavlja se račun, odnosno ugovor. Ponude i račune za konsultantske usluge, za troškove pripreme tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi, u okviru opšteg troška mogu izdati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.
Poslednja izmena: 20 dec 2018 10:29 od Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.458 sekundi