Ипард програм-Мера 3

Više
19 dec 2018 12:15 #35341 od Ševarlić Radovan
Ševarlić Radovan je napravio novu temu: Ипард програм-Мера 3
Iнвестиције у оквиру Мере 3 односе се на модернизацију прерађивачких капацитета, повећање продуктивност, конкурентности и укупних перформанси прерађивачког сектора, а очекује се и достизање и увођење потребних ЕУ стандарда. Осим тога, ове инвестиције ће олакшати и боље позиционирање производа на тржишту и повећање извоза. Инвестиције се односе на 3 сектора:
• Млеко и производи од млека;
• Месо и производи од меса;
• Сектор воћа и поврћа.

У сектору млека циљ је подржати правна лица и предузетнике за прераду млека са просечним инсталираним капацитетом између 3.000 и 100.000 литара млека, са циљем увођења нових технологија у преради и побољшањем маркетинга
Циљ инвестиција у сектору прераде меса је подстицање улагања у објекте за клање са минималним капацитетом: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца и коза или 5000 јединки живине, у року од 8 радних часова, у складу са ЕУ стандардима.
У сектору прераде воћа и поврћа корисници су микро, мала и средња правна лица и предузетници у циљу унапређења прераде воћа и поврћа. Циљеви су:
• Постизање ЕУстандарда;
• Побољшање техника и технологија производње;
• Увођење система безбедности хране и система квалитета;
• Побољање пласмана производа од воћа и поврћа;
• Постизање боље позиције на домаћем и међународном тржишту увођењем нових технологија и опреме.
Интензитет помоћи, односно удео јавне подршке у прихватљивим трошковима инвестиције износи:
- 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције
- додатних 10% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама

Дипл.инг Радован Шеварлић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.265 sekundi