Сектор млека-прихватљиви трошкови-Мера 1-Роберт Ширтов

Više
05 dec 2018 11:11 #35160 od Širtov Robert
Širtov Robert je napravio novu temu: Сектор млека-прихватљиви трошкови-Мера 1-Роберт Ширтов
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА МЕРУ „ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА”-Сектор млека
Изградња
-Изградња објеката за смештај музних крава, укључујући просторе/објекте за: мужу (измузишта), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, држање телади и јуница, смештај машина и опреме, смештај производа животињског порекла, складиштење простирке, инсталацију вентилације, климатизацију, грејање, противпожарни резервоари и хидрантска мрежа, пратеће енергетске објекте, укључујући изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем
-Изградња објеката на фарми за чување хране за стоку са пратећом опремом
-Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме
-Изградња фиксних ограда око фарме и дезинфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунари), грејања и електричних система на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер)
-Изградња објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом
-Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству (соларне енергије, енергија ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије) укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу
-Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру фарме
-Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
-Опрема, машине и механизација
-Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
-Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући и: транспортере за стајњак; уређаје за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепараторе за полутечни и течни стајњак; машине и механизацију за утовар чврстог стајњака,специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака и цистерне за транспорт полутечног/осоке и течног стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни/осоку и течни стајњак.
-Опрема за обраду и паковање стајњака
-Подне решетке
-Опрема за лежишта, боксове и халтере
- Завесе за затварање пролаза у шталама
- Машине и опрема за припрему, транспорт и складиштење сточне хране, као и за храњење и напајање животиња (приколице за прикупљање, превоз и истовар сена; млинови и блендери/мешаоне за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балирке; омотачи бала и силажни комбајн; косилице; прикључни сакупљачи и растурачи сена)
- Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови)
-Машине и опрема за припрему и транспорт простирке
-Опрема за идентификацију животиња и чување података
-Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња
-Опрема за третман папака
-Системи за прскање током летњих врућина
-Четке за самочишћење говеда
-Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката и уређаја
-Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња
-Опрема за физички, хемијски и биолошки третман отпадних вода и управљање отпадом
-Опрема за спречавање загађења ваздуха
-Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу
-Опрема за превенцију ширења и контролу болести
-Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, противпожарну заштиту, укључујући алармни систем с генератором
-Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде
-Опрема за управну зграду са пратећим објектима (канцеларије за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)

Роберт Ширтов ДВМ сци

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.511 sekundi