Javni poziv za IPARD podsticaje - Rašić Suzana

Više
26 okt 2018 07:39 #34784 od Rašić Suzana
Rašić Suzana je napravio novu temu: Javni poziv za IPARD podsticaje - Rašić Suzana
Javni poziv za IPARD podsticaje - Rašić Suzana


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Rok za podnošenje zahteva je od 1. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine.
Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostalih useva. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora.
Potencijalni korisnik IPARD podsticaja najpre treba da odabere formu podrške i obezbedi sredstva kojima će sprovesti projekat nakon što on bude odobren (sredstva ne moraju biti na bankovnom računu u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta). Na vreme treba da krene sa pripremom dokumentacije, a pre svega sa pribavljanjem ponuda i izradom poslovnog plana, koji predstavlja najsloženiji deo projekta. Treba imati na umu i vreme koje treba odvojiti za pribavljanje uverenja, dozvola i ostale dokumentacije neophodne u procesu podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Kada pripremi svu neophodnu dokumentaciju podnosilac podnosi zahtev za odobravanje projekta u skladu sa javnim pozivom. Javni poziv je objavljen na zvaničnim internet stranicama MPŠV ( www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ ) i UAP ( uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/ ).
Javni poziv, pored ostalog, sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta, iznos raspoloživih sredstava za raspisani javni poziv, obrazac zahteva za odobravanje projekta i odobravanje plaćanja, spisak obavezne i opcione dokumentacije i druge podatke vezane za konkretan javni poziv.
Zahtev za odobravanje projekata sa propratnom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i javnim pozivom, podnosi se na način i u roku određenom javnim pozivom. Zahtev za odobravanje projekta se podnosi lično ili preporučenom poštom na adresu objavljenu u javnom pozivu.
Zahteve podnete pre početka ili po isteku roka, UAP odbacuje bez razmatranja. Kao vreme predaje zahteva računa se dan i čas kada je zahtev lično predat u prostorijama organa nadležnog za postupanje (UAP), ili vreme predaje poštanskom operatoru..
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata po istom javnom pozivu, za jednu ili više investicija sa Liste prihvatljivh investicija i troškova u okviru samo jednog sektora
Postupak se pokreće sa podacima iz RPG na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta. U pogledu uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta i prava na isplatu IPARD podsticaja vezanih za podatke upisane u RPG. To praktično znači da podaci u Registru moraju odgovarati propisanim uslovima već od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta (ne mogu se kasnije veštački menjati ili dodavati), kao i tokom celog postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren, odnosno pre donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim u delu koji se odnosi na opšte troškove. Znači da podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne sme da preduzme nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva (uključujući zaključenje ugovora o nabavci robe ili usluga, pripremne građevinske radove i sl) pre nego što primi rešenje o odobravanju projekta. Ne sme biti nikakvih avansnih uplata. Podnosilac može otpočeti i realizovati samo aktivnosti koje spadaju u opšti trošak.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.472 sekundi