Листа неприхватљивих трошкова

Više
10 okt 2018 06:49 #34647 od Cvetanović Dalibor
Cvetanović Dalibor je napravio novu temu: Листа неприхватљивих трошкова
Листа неприхватљивих трошкова ПССС Лесковац Далибор Цветановић
Листа неприхватљивих трошкова

Следећи трошкови неће бити прихватљиви у оквиру ИПАРД II програма:

Порези, укључујући порез на додату вредност;
Царине и увозне дажбине, или неке друге дажбине;
Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва, осим ако одредбама ИПАРД II програма није другачије одређено;
Казне, финансијски пенали и трошкови парничења
Трошкови пословања, осим када је то оправдано природом мере ИПАРД II програма;
Половна механизација и опрема;
Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
Трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови;
Доприноси у натури;
Куповина пољопривредних производних права, животиња, једногодишњих биљака и њихова садња;
Било какви трошкови одржавања, амортизације или закупа, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма;
Било какав трошак и било каква плаћања настала од стране државне администрације приликом управљања и спровођења помоћи, односно трошкови управљања и оперативне структуре и, посебно, режијски трошкови, трошкови закупнине и плате за запослене у оквиру активности управљања, спровођења, надзора и контроле, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма.

Уколико Комисија јасно и изричито не одлучи другачије, следећи трошкови се такође сматрају неприхватљивим:
Трошкови пројеката који су, пре завршетка, наплаћени корисницима или учесницима, осим уколико примљене надокнаде нису одузете од трошкова који се потражују;
Промотивни трошкови, осим оних који су од заједничког интереса;
Трошкови корисника, који у структури власништва има више од 25% јавног капитала, осим уколико Комисија другачије не одлучи у специфичном случају на основу оправданог захтева поднетог од стране српских власти. Комисија ће о томе одлучити у року од три месеца након пријема захтева. Изузеће није применљиво на инфраструктурне трошкове, LEADER приступ или људски капитал.

дипл.инж.пољ Далибор Цветановић
Саветодавац за воћатство и виноградарство

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.432 sekundi