IPARD i dobrobit životinja - Violeta Petrović-Luković

Više
29 sep 2018 15:18 #34497 od Petrović-Luković Violeta
Petrović-Luković Violeta je napravio novu temu: IPARD i dobrobit životinja - Violeta Petrović-Luković
Dobrobit životinja označava stepen prilagođenosti životinje uslovima života u kojima živi.
Životinja ima dobro stanje dobrobiti ukoliko je zdrava, udobno smeštena, uhranjena, bezbedna, u stanju da ispolji prirodno ponašanje i ako ne pati od neprijatnih stanja kao što su bol, strah i patnja. Dobro stanje dobroditi životinja zahteva prevenciju bolesti i odgovarajuće veterinarsko lečenje, sklonište, uprvljanje, humano postupaje i humani postupak prilikom klanja/usmrćavanja. obrobit životinja se odnosi na stanje životinje, postupci prema životinju se definišu kroz brigu o životinjama, mere neke u stočarstu i humane tretmane.
Sve investicije koje se odnose na proizvodnju mleka i mesa a koje u prvom redu podrazumevaju gajenje životinja moraju u prvom redu da zadovolje koncept od "Pet sloboda" FAWC iz 1993. godine koji predstavlja logičan i sveobuhvatan okvir za analizu dobrobiti životinja, a koje se široko koriste od strane država članica EU dana, kao i na globalnom nivou:
1. Sloboda od gladi i žeđi - koja se postiže obezbeđivanjem stalno dostupne sveže vode i hrane koja će održavati životinju zdravom i snažnom.
2. Sloboda od neudobnosti - obezbeđivanjem adekvatnog prostora i okruženja.
3. Sloboda od bola, povreda i bolesti - obezbeđivanjem prevencije i pravovremene dijagnostike i lečenja.
4. Sloboda ispoljavanja prirodnog ponašanja - kroz obezbeđivanje dovoljno prostora za kretanje, adekvatnih obejakat za smeštaj u kojima je omogućen kontakt sa drugim životinjama iste vrste.
5. Sloboda od straha i patnje - obezbeđivanjem odgovarajućih uslova i lečenja kojima se sprečava mentalna patnja.
Sertifikacione šeme dodatno definišu obezbeđivanje ovih sloboda putem:
- brige o životinjama, odgovarajućeg planiranja i upravljanja,
- stručnog, edukovanog i savesnog gajenja i gazdovanja,
- odgovarajućeg projektovanja okruženja u kojem se životinje nalaze,
- pažljivog postupanja i prevoza,
- humanijeg postupanja prilikom klanja.
Minimum domaćih standarda sa kojima treba uskladiti investiciju kroz koju mora da bude ispunjena dobrobit životinja za meru Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava date su Zakonima kao što su:
-Zakon o veterini ("Službeni glasnik RS" broj 91/05, 30/10)
-Zakon o stočarstvu ("Službeni glsanik RS" broj 41/2009)
-Zakon o dobrobiti životinja ("Službeni glsanik RS" broj 41/2009) i drugim,
kao i velikim brojem Pravilnika kojima se tačno definišu određeni postupci sa životinjama.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.351 sekundi