IPARD - izmena odobrenog projekta

Više
04 jul 2018 08:36 #33674 od Stamenković Saša
Stamenković Saša je napravio novu temu: IPARD - izmena odobrenog projekta
Poljoprivrednom proizvođaču kome je odobren projekat u okviru IPARD programa, nije dozvoljeno samostalno menjanje projekta. Ukoliko se za to pojavi potreba, on je dužan da ispoštuje određenu proceduru, odnosno obavesti Upravu za agrarna plaćanja.
Proizvođač treba da podnese zahtev za izmenu odobrenog projekta, i to u predviđenom roku, najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju projekta koji je utvrđen u primljenom rešenju o odobravanju projekta.
Uz pomenuti zahtev, proizvođač treba da navede razloge zbog kojih želi da izvrši izmenu odobrenog projekta i da to dokumentuje.
Promena projekta će biti razmatrana jedino u slučaju kada su izmene takve da se njima ne menja svrha i bitne osobine investicije.
Ukoliko dođe do produžetka roka za završetak projekta, ili produžetka roka za podnošenje zahteva za isplatu, takođe se smatra opravdanim razlozima za podnošenje zahteva.
U slučaju da realizacija odobrenog projekta nije ekonomski opravdana ili nije moguća zbog dejstva više sile (uticaja događaja koji se nisu mogli predvideti i kojima je prouzrokovana šteta, na primer zemljotres), zatim zbog promene propisa, ili nemogućnosti dobavljača da obezbedi proizvode i usluge, razmatranje izmene projekta će biti uzimano u obzir.
Izmena projekta moguća je i u slučaju uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost same investicije.
Ove promene su moguće jedino ako su u skladu sa opštim i posebnim uslovima za odobravanje projekata Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
Takođe, izmena projekta se može izvršiti i nakon dobijanja rešenja kojim se dozvoljava izmena odobrenog projekta.

Saša Stamenković, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.107 sekundi