PONUDA DOBAVLJAČA KAO SASATVNI DEO IPARD APLIKACIJE-Todo Terzić, dipl. inž.

Više
02 feb 2018 08:38 #31463 od Terzić Todo
Terzić Todo je napravio novu temu: PONUDA DOBAVLJAČA KAO SASATVNI DEO IPARD APLIKACIJE-Todo Terzić, dipl. inž.
PONUDA DOBAVLJAČA KAO SASATVNI DEO IPARD APLIKACIJE

Prilikom kompletiranja dokumentacije za uspešnu IPARD aplikaciju, potencijalni korisnici bi posebnu pažnju trebalo da obrate na sadržaj i validnost ponuda koje dobijaju od dobavljača. Kada se radi o investicijama čija vrednost prelazi preko 10.000 evra potrebno je dostaviti 3 ponude. Sve tri ponude moraju biti validne i treba da sadrže sve elemente koji su navedeni u pravilniku o IPARD podsticajima. Ukoliko je ispravna samo jedna ponuda, onu za koju se potencijalni korisnik odlučio a ostale dve nisu, zahtev će biti odbijen. Validna ponuda treba da sadrži sledeće elemente:
• naziv, sedište i matični broj dobavljača;
• naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;
• tehničko - tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatake o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;
• rok važenja ponude;
• broj, datum i mesto izdavanja ponude;
• overu dobavljača;
• izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;
• naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;
• izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlja, odnosno teritorija porekla opreme, radova i usluga zemlja, odnosno teritorija iz člana 5. stav 1. tač. 12) i 13) ovog pravilnika;
• garantne uslove;
• uslove i način plaćanja;
• obaveze dobavljača u vezi isporuke.
Nakon odobravanja projekta potencijalni korisnik realizuje investiciju na osnovu ponude za koju se odlučio prilikom podnošenja zehteva. Visina podsticaja se obračunava na osnovu najniže dostavljene ponude. Ako je najniža ponuda veća od referentne cene, visina podsticaja se obračunava na osnovu metodološki obračunate referentne cene.

Todo Terzić, dipl.inž.
PSSS Padinska Skela.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.369 sekundi