IPARD- Opšti kriterijumi prihvatljivosti- Todo Terzić, dipl. inž.

Više
29 avg 2017 12:59 #29767 od Terzić Todo
Terzić Todo je napravio novu temu: IPARD- Opšti kriterijumi prihvatljivosti- Todo Terzić, dipl. inž.
PRIHVATLJIVA GAZDINSTVA

Gazdinstva koja žele da apliciraju za sredstva iz IPARD programa treba da:
 Dokažu da, u trenutku podnošenja prijave, nemaju neizmirenih poreza ili
obaveza za socijalno osiguranje ili bilo kakvu drugu obavezu prema državi;
 Dokažu da za isto ulaganje nisu aplicirali kod nekih drugih fondova;
 Da su ispunjene sve ranije obaveze prema Ministarstvu poljoprivrede;
 U slučaju da korisnik nije vlasnik gazdinstva ili zemljišta gde se
investicija sprovodi, treba da dostavi ugovor o lizingu ili zakupu. Ugovor
između zainteresovanih strana treba da pokrije period od najmanje pet
godina od dana konačne isplate.

NACIONALNI STANDARDI

Kada dođe do knačne isplate sredstava, celo gazdinstvo mora da ispuni
odgovarajuće minimalne nacionalne standarde koji su na snazi u vezi sa
zaštitom životne sredine i dobrobiti životinja.
Potencijalni korisnik treba da obezbedi, kao obavezan deo zahteva za konačnu
islatu, potvrdu od nacionalnih organa nadležnih za veterinu i životnu
sredinu, koji potvrđuje da su svi važeći minimalni nacionalni standardi
ispoštovani.

EKONOMSKA ODRŽIVOST GAZDINSTVA

Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz
biznis plan na kraju investicionog perioda. Biznis plan treba da bude u skladu
sa obrascem koji priprema IPARD agencija.
Troškovi izrade biznis plana, ne bi trebalo da prelaze više od 3 % ukupne vrednosti investicije.

ISKUSTVO U POLJOPRIVREDI

Potencijalni korisnici treba da dokažu da imaju dovoljno iskustva u
poljoprivredi i stručnost u jednoj od sledećih kategorija:
- srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede, ili
- najmanje tri godine iskustva u poljoprivredi (dokazano potvrdom od
strane poslodavca ili statusom registrovanog gazdinstva u tom periodu
u Registru poljoprivrednih gazdinstava), ili
- visoka stručna sprema, ili
- srednjoškolsko obrazovanje i potpisana izjava da će pohađati obuke u
minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru
pre nego što podnesu zahtev za završnu isplatu;

Investicije nastale pre potpisivanja ugovora nisu prihvatljive za naknadu od IPARD agencije.
Korisnik je obavezan da, pet godina nakon konačne isplate od strane IPARD
agencije, namenski koristi investiciju bez izmena, koje značajno utiču na
njenu prirodu.
Sva kupljena roba treba da potiče iz Države članice EU ili Države za koju Komisija utvrdi recipročni pristup spoljnoj pomoći.[/size][/size][/size]

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.521 sekundi