Potrebna dokumentacija za uspešnu IPARD aplikaciju

Više
22 nov 2016 21:22 #29482 od Terzić Todo
Terzić Todo je napravio novu temu: Potrebna dokumentacija za uspešnu IPARD aplikaciju
Prilikom konkurisanja za bespovratna sredstva, koja su IPARD programom namenjena za jačanje konkurentnosti i dostazanje standarda kvaliteta, potencijalni korisnici bi treblo da posebnu pažnju obrate na sadržaj i ispravnosti prateće dokumentacije.

Uz aplikacioni obrazac, potencijalni korisnik prilaže kopiju svoje lične karte, kako bi potvrdio svoj identitet. Potrebno je priložiti i potvrde izdate od strane APR-a( Agencije za privredne registre) i nadležne jedinice lokalne samouprave, da opšti troškovi nisu finansirani iz drugih javnih finansijskih izvora ( nacionalnih ili evropskih). Kroz izdate potvrde od strane nadležne lokalne samouprave i poreske uprave dokazuje se i da su izmirene sve prispele javne dažbine.

Konkursna dokumentacija treba da sadrži i dokaze o vlasništvu, pravu korišćenja, zakupu nad zemljištem i objektima koji su predmet investicije( izvodi iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga, prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu na najmanje deset godina).

Za investicije do 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan biznis plan i dostaviti ga u elektronskoj i štampanoj verziji. Kada se radi o investicijama preko 50.000 evra, izrađuje se složeni poslovni plan, koji se takođe dostavlja u elektronskoj i štampanoj verziji. Podnosilac zahteva prilaže i spisak sa osnovnim sredstvima kojima raspolaže u trenutku podnošenja prijave.

Potencijalni korisnici, koji se bave stočarskom proizvodnjom i predmet investicije predstavlja ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju objekata, uz navedenu dokumentaciju treba da poseduje i potvrdu, izdatu od strane uprave za veterinu o posedovanju registrovane farme i broju registrovanih životinja. Kopija katastarskog plana u razmeri 1:2.500 na kojoj je ucrtana lokacija na kojoj će se realizovati investicija čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Prema Zakonu o planiranju i izgradnji glavni projekat treba da sadrži validnu građevinsku dozvolu.Uticaj turizma na poboljšanje socio ekonomskog
položaja stanovnika u ruralnim područjima Srbije.

Ponude za svaku pojedinačnu stavku, koja je predmet investicije, treba da sadrže detaljne specifikacije o navedenim sredstvima, podatke o zemlji porekla i dostavlja se u elektronsko verziji upravi za agrarna plaćanja koja vrši proveru.

Todo Terzić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.321 sekundi