Pravila i procedure prijavljivanja za korišćenje IPARD fondova

Više
17 jul 2017 10:30 #28874 od Starinac Zoran
Starinac Zoran je napravio novu temu: Pravila i procedure prijavljivanja za korišćenje IPARD fondova
Prijave se podnose na osnovu javnog oglasa koji raspisuje IPARD agencija.Potencijalni korisnici dostavljaju prijavu sa pratećom dokumentacijom u dva primerka.Nakon administrativne provere i kontrole na terenu , sasatavlja se rang lista.U slučaju nepotpunih prijava ostavlja se rok od 10 dana za dostavljanje dodatne dokumentacije i nakon toga će agencija doneti odluku o dodeli sredstava.Agencija može doneti i odluku o odbijanju prijave ,ukoliko korisnik :
-Ne ispunjava uslove konkursa
-Ne dostavi traženu dokumentaciju ,
-Nije na listi dužnika ,
-Nema ekonomsku održivost projekta ,
-Namerno da netačne podatke u prijavi.
-Onemogući obavljanje kontrole na terenu ,
-Nema raspoložena sredstva
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava ,IPARD agencija i korisnik sklapaju ugovor ododeli sredstava iz IPARD programa kojim se definišu međusobna prava i obaveze , i to :
- Iznos odobrene podrške ,
-Obaveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekat u sledećih pet godina od datuma konačne isplate.
-Obaveza izbegavanja dvostrukog finansiranja istog ulaganja iz sredstava EU ,
-Zabrana otuđenja predmeta ulaganja u sledećih pet godina od datuma isplate ,
-Zabrana promene namene i vrste ulaganja u sledećih pet godina.
-Vidljivo označiti da je ulaganje finansirano iz sredstava EU ,
-Obaveza izveštavanja IPARD agencije .

Sredstva iz IPARD programa se dodeljuju na osnovu zahteva za isplatu.Korisnik je nakon izvršenog ulaganja dužan da dostavi za htev za isplatu sa propisanom dokumentacijom u dva primerka. Nakon provere zahteva , agencija donosi odluku o isplati sredstava ukoliko su ispunjeni svi previđeni uslovi.
Administrativnu i kontrolu na terenu obavljaju službenici IPARD agencije.
Sredstva IPARD programa su namenska i bespovratna , i ukoliko se ne koriste po projektu , agencija može tražiti i povraćaj dodeljenih sredstava.

PSSS Kruševac
Dipl.inž AE Zoran Starinac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.407 sekundi