Zaštita ozimih useva strnih žita i mladih zasada voćaka od glodara

Više
24 dec 2020 08:14 #43913 od Miletaković Sandra
Vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita i mladih zasada voćaka registruje se prisustvo glodara, poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura. Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka.U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos. U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka. Posebno su ugroženi voćnjaci gde su površine ne obrađene, jer su opali plodovi hrana u toku vegetacije i zime za glodare. Opali plodovi su mamac za glodare ispod stabala voćaka. Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke. Suzbijanje poljskih miševa i voluharica sprovodi se u jesen ili u zimu tj. u periodu njihove najveće aktivnosti i potrebe za hranom.
Sandra Miletaković, dipl.inž.
PSSS Kruševac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.257 sekundi
Powered by Kunena Forum