Siva pegavost lista pšenice

Više
17 nov 2020 08:27 #43404 od Kostić Vladimir
Siva pegavost lista pšenice može da smanji prinos za 40%!
Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) prisutna je na pojedinim parcelama, a posebno tamo gde su zasejane osetljive sorte. Najčešće napada pšenicu, dok tritikale, ječam i ovas napada ređe. Zaraza može da smanji prinos za 40%, a gubici su najveći ukoliko se bolest proširi pre klasanja biljke.
Siva pegavost može da napadne i druge delove biljke
Septoria tritici napada list i rukavac lista, a u nekim slučajevima i stabljiku, klas i zrno. Obično se razvija u uslovima učestalih kiša i hladnog vremena. Od infekcije do pojave prvih simptoma može da prođe od 14 do 28 dana. Ova bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici i najveći. Usled sušenja zaraženih listova, dolazi do smanjivanja asimilativne površine i smanjenja prinosa i kvaliteta",
Suzbijanje sive pegavosti lista pšenice
Za suzbijanje ove bolesti najvažnije je preventivno delovanje, pa bi primenu fungicida trebalo obaviti u vlatanju. Epidemijski prag i ekonomski opravdan razlog za primenu fungicida je 10% biljaka sa simptomima na prvom listu drugog kolenca. Ukoliko ovaj prag nije dostignut, potrebno je pratitit dalje širenje simptoma, koje ne treba dozvoliti iznad prvog lista drugog kolenca, odnosno tada treba koristiti preventivne fungicide
Fungicidi koji se koriste za suzbijanja bolesti lista su preparati na bazi aktivnih materija (propikonazola, tebukonazola, mankozeba, pikoksistrobin+ciprokonazol), a za fuzarioze klasa primenju se neki od sledećih fungicida ( aktivne materije tiofanat-metil + epoksikonazol, ciprokonazol+propikonazol).


Vladimir Kostić, dipl.inž.zaštite bilja

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.441 sekundi
Powered by Kunena Forum