Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)

Više
21 maj 2019 06:29 #37403 od Dražić Milena
Dražić Milena je napravio novu temu: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
Šljivin smotavac predstavlja jednu od najznačajnih štetočina šljive.
Ima tri generacije godišnje, prezimljava kao odrasla larva u kokonu u kori nižih grana ili stabla, na biljnom supstratu na površini zemlje.
Leptiri prve generacije polažu jaja u mlade plodove, kada su plodovi veličine koštice trešnje. Mlada larva nakon napuštanja jajnog horiona luta po plodu, zatim se ubušuje u njegovu unutrašnjost. Plod zaostaje u porastu, dobija ljubičastu boju i opada, dok su mlade larve još u unutrašnjnosti ploda. Na mestu ubušenja larve javlja se kapljica smole. U jedan plod može da se ubuši više larvi. Larve pričinjavaju štete i na košticama na mladom plodu, rupe oko koštica ispunjavaju izmetom.
Let leptira druge generacije počinje sredinom jula.
Let leptira treće generacije počinje početkom avgusta i traje do sredine septembra. Kod letnjih generacija dolazi do preklapanja.
Štete nanose larve koje se hrane mesom ploda, nakon 20-24 dana dostižu pun razvoj, potom napuštaju oštećene plodove i odlaze ispod kore drveta gde ispredaju kokon za prezimljavanje
Mere suzbijanja podrazumevaju praćenje ciklusa razvoja šljivinog smotavca (od završetka embrionalnog razvoja do ubušivanja larvi), sa obaveznim ponavljanjem tretiranja u vremenskim razmacima koji zavise od rezidualnog dejstva preparata zbog preklapanja generacija šljivinog smotavca.
dipl.inž. Milena Dražić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.504 sekundi