ZELENA BRESKVINA VAŠ-MYZUS PERSICAE

Više
25 apr 2019 06:57 #37193 od Mihailović Tamara
Mihailović Tamara je napravio novu temu: ZELENA BRESKVINA VAŠ-MYZUS PERSICAE
Ovaj insekt izaziva direktne i indirektne štete. Direktne štete se ogledaju u sisanju biljnih sokova, usled čega dolazi do kovrdžanja lišća, dok se indirektne ogledaju u tome što su oni vektori virusa.
Problem predstavlja veliki broj generacija godišnje, tako da često dolazi do preklapanja istih.
U proleće se iz prezimelih jaja izležu viviparne beskrilne ženke. Ishranom na cvetnim pupoljcima, kasnije i na listovima, utiču na opadanje tek zametnutih plodova, lisna masa se deformiše, mladari zaostaju u porastu. Tokom proleća i leta, dolazi do razvoja nekoliko generacija viviparnih ženki, dok se na jesen javljaju mužjaci. Posle kopulacije razvijaju se oplođena jaja koja prezime na kori pupoljaka.
Najpovoljniji period za njihovo razmnožavanje je kraj aprila-početak maja, kada treba uraditi vizuelni pregled. Na njihovo prisustvo ukazuje i pojava medne rose koju luče, koja predstavlja povoljnu podlogu za razvoj gljiva čađavica. Ako se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo jedinki u broju od 10 do 20 na 100 listova, potrebno je obaviti hemijski tretman.
Od insekticida koji se koriste u suzbijanju zelene breskvine vaši mogu se koristiti preparati na bazi a.m. imidakloprid (Kohinor 200 SL), u koncentraciji 0,05 %, ili a.m. acetamiprid (Tonus, Afinex) u koncentraciji 0,025 %.
PSSS Mladenovac
Mihailović Tamara dipl. ing. zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.395 sekundi