LISNI MINERI- Slavica Stojkić

Više
08 apr 2019 10:39 #37027 od Stojkić Slavica
Stojkić Slavica je napravio novu temu: LISNI MINERI- Slavica Stojkić
LISNI MINERI

Lisni mineri su grupa insekata čije larve (gusenice) se hrane unutar listova na biljkama, a da pri tom ne oštećuju (epidermis) lice i naličje lista. Naziv za ovu grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč mine što je u prevodu tunel ili rudnik. Mineri lista spadaju u grupu opasnih defolijatora voćaka. Lisni mineri su rasprostranjeni u svim reonima gde se gaji jabuka, a naročito u plantažnim zasadima gde je monokultura prisutna 15, 20 i više godina. Poslednjih dvadesetak godina lisni mineri se ubrajaju u ekonomski značajne štetočine jabuke u Srbiji.

Ima ih više vrsta minera a jedni od najznačajnijih su:
Miner okruglih mina–Leucoptera scitella
Miner belih mina–Lithocolletis coryfoliella
Miner mramornih mina–Lithocolletis blancardella

Zajedničko za sve lisne minere je da njihove gusenice miniraju list jabuke i celokupno razviće se odigrava ispod epidermisa lista u parenhimu. Gusenice prave različite mine po obliku, ali specifične za vrstu, pa se lako po izgledu mine može utvrditi o kojoj vrsti se radi. Prema dosadašnjim iskustvima slobodno se može reći da je na jabuci najznačajnija i najštetnija vrsta. Leucoptera scitella L. miner okruglastih mina. Oni smanjuju asimilaciju površinu voćke usled čega nastaje niz štetnih posledica, kao što su fiziološko iscrpljivanje voćaka, podloženost pojavi parazita i štetočina, slab prirast i slabo dozrevanje letorasta, izmrzavanje, smanjena rodnost i u narednim godinama, slab kvalitet plodova, a pri izuzetno jakom napadu i sušenje voćaka.
Nisu retki slučajevi kada usled masovne pojave lisnih minera dolazi tokom druge polovine vegetacije do defolijacije. Ova pojava je naročito izražena kada je brojnost minera okruglastih mina visoka.
Štetnost od lisnih minera je vrlo značajna u godini pojave, jer plodovi ostaju sitni, a šteta je izražena i naredne godine jer cvetni pupoljci bivaju sitni i nedovoljno naliveni sokovima.
Imajući u vidu velike štete koje lisni mineri prouzrokuju u zasadima jabuke u godinama masovne pojave, njihovo suzbijanje se nameće kao neophodna mera. Suzbijanje lisnih minera je veoma otežano zbog njihovog skrivenog načina života, i zahteva dobro poznavanje načina života svih vrsta minera koji se javljaju u zasadima jabuke.
Osim klimatskih uslova, na brojnost minera utiče i povećana primena insekticida širokog spektra kojom je smanjena populacija prirodnih neprijatelja ovih štetočina. Obradom zemljišta ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se mineri koji prezimljuju u ili na tlu. Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (mineri okruglih mina).
Dinamiku populacije lisnih minera mogu da regulišu i mnogi prirodni neprijatelji.
Poznata je i pojačana osjetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera. Sorte Ajdared i sorte Delicious su osetljivije na napad lisnih minera od sorte Jonagold.
Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvetanja i to ako se u toku proleća na deset listova nađe jedna mina ili u toku leta na jednom listu dve mine.Savetodavac Slavica Stojkić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.583 sekundi