Venturia pirina

Više
01 apr 2019 07:09 #36951 od Jeremić Ljiljana
Jeremić Ljiljana je napravio novu temu: Venturia pirina
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške ekonomski je važna bolest kruške koja u povoljnim godinama za pojavu bolesti može dovesti do značajnog smanjenja prinosa.Simptomi se javljaju na lišću,plodovima i mladim letorastima.
Simptomi se javljaju u rano proleće najčešće na najičju listova.U početku su pege sitne okrugle i maslinaste boje.Pege se povećavaju i dolazi do njihovog spajanja,izumiranja triva ispod pega(postaju tamne boje).Zaraza lista javlja se vrlo rano dok je još uvijen,zbog toga se pege nalaze uz glavni nerv.Zaraženo lišće se deformiše.Lišće kruške je prevučeno voštanom prevlakom i zbog toga se simptomi javljaju manje na lišu a više se javljaju na plodovima.Tek zametnuti plodovi su najosetljiviji na infekciju od patogena Venturia pirina. Simptomi na plodovima u početku su slični onima na lišću.Javljaju se čađave okrugle pege,u okviru pega rast tkiva je usporen i to dovodi do deformacije plodova.Na već razvijenim plodovima bolest se javlja u vidu sitnih pega koje se ne šire.Zaraženo tkivo u okviru pega puca i na tim mestimamože doći do prodora patogena koje prouzrokuju trulež plodova.
Na mladim letorastima pojavljuju se sitni plokovi na kori koji kasnije pucaju i nastaju rak-rane.To se najčešće dešava kod osetljivih sorata.Preko ovih otvora je moguć prodor drugih patogena.Zaraženi letorasti uglavnom zimi izmrznu ili se ne formiraju rodni pupoljci.
Gljivica prezimljava na zaraženom opalom lišću na površini zemljišta ili u obliku micelije na zaraženim mladim letorastima.Na opalom lišću se tokom zime razviju pseudotecije iz kojih se u proleće,krajem marta,tokom aprila i maja oslobađaju zrele askospore koje vrše primarnu infekciju u voćnjaku.Da bi askospore proklijale,lišće mora biti vlažno.Kada askospora proklija micelija prodire pod kutikulu lista,dok u plod i mlade letoraste prodire dublje u tkiva.Micelija razvija kratke i jednostavne konidiofore tamne boje na čijim vrhovima se stvaraju konidije.Konidije su izvor sekundarnih zaraza u toku vegetacije.U jesen kada zaraženo lišće padne na zemlju počinju da se formiraju pseudotecije.
Suzbijanje patogena Venturia pirina
Primena nepesticidnih mera kao što su:sadnja otpornih sorti,zaoravanje opalog lišća,uklanjanje i spaljivanje zaraženih letorasta iz voćnjakai na taj način se smanjuje infekcioni potencijal patogena.
Hemijska zaštita se zasniva na primeni preventivnih fungicida na bazi a.m.(ditianon)Delan 700 WG,Fiesta,Galileo- 0,07% ; (mankozeb) Mankogal-80,Dithane - 0,2-0,25%,(kaptan)-Merpan,Metod- 0,3%. U slučaju da je došlo do ostvarivanja zaraze mogu se primeniti kurativni fungicidi :Pyrus 400 SC (pirimetanil) 1 l/ha,Chorus ,Cormax(ciprodinil) 0,5 kg/ha u početnom delu vegetacije;Luna Experience (tebukonazol+fluopiram ) 0,75 l/ha, Score 250 EC (difenokonazol) 0,02-0,03%ili kasnije u toku vegetacije.U uslovima kada je veliki % ispražnjenih pseudotecija ,povoljnih meteoroloških uslova za infekciju potrebno je obaviti tretman kombinacijom navedenih preventivnih i kurativnih fungicida.

Savetodavac za zaštitu bilja
Ljiljana Jeremić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.372 sekundi