Ostaci pesticida

Više
10 dec 2018 13:28 #35233 od Petrović Mirjana
Petrović Mirjana je napravio novu temu: Ostaci pesticida
Ostaci pesticida
Problem ostataka pesticida u hrani je veliki i svakodnevno aktuelan problem u celom svetu. Postoji više razloga za ovu neželjenu pojavu. Ostaci pesticida, iznad maksimalno dozvoljenih koncetracija, mogu se naći u hrani zbog njihove nepravilne primene. Ne poštuju se upustva na etiketi, kao što je koncetracija primene, period koji mora proći od prskanja do berbe ili žetve, broj primena u vegetaciji. Problem može izazvati korišćenje nedozvoljenih sredstava za zaštitu bilja, odnosno onih koja nemaju dozvolu za primenu u Srbiji ili imaju dozvolu primene, ali ne na poljoprivrednoj kulturi na kojoj je korišćen. Nepravilna primena plodoreda, gde su mogući ostaci sredstava za zaštitu bilja od prethodne kulture, primena sredstava za zaštitu bilja po vetru ili primena neispravnim prskalicama takođe može biti uzrok ovoj pojavi.
Dodatan problem stvara i korišćenje lažiranih sredstava za zaštitu bilja. Njihova primena izuzetno je opasna, jer ta sredstva nisu ispitivana, ocenjena i registrovana i ne zna se kakav negativan efekat mogi imati na ljude, životinje i okolinu.
Svrha registracije sredstava za zaštitu bilja je osiguranje da registrovana sredstva, kada se koriste u skladu sa upustvom za upotrebu i upozorenjima i merama opreza navedenim na etiketi i upustvu, budu efikasna shodno nameni, a da pritom ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za korisnike, potrošače, biljni i životinjski svet ili druge organizme.
Mirjana Petrović, dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.350 sekundi