Kupusov moljac

Više
04 okt 2018 12:26 #34599 od Đukić Ružica
Đukić Ružica je napravio novu temu: Kupusov moljac
Kupusov moljac spada u najznačajnije štetočine kupusa. Ženka polaže jaja na naličje listova uz glavne nerve.Ispiljene gusenice prave oštećenja na listu u vidu prozorčića.Gusenice mogu da se ubuše u unutrašnjost glavice.Iako ima kratak životni vek(14 dana) kupusov moljac se brzo razmnožava; ekonomski gubici mogu da budu do 100%.Prisutni su tokom cele vegetacije a sušni periodi pogoduju njihovom razmnožavanju.
Kupusov moljac je sposoban da preleti veliku udaljenost, a pošto su lagani često ih vetar nosi sa sobom.Nikad ne lete visoko, najčešće na 2 m visine.U našim uslovima može imati 8 generacija godišnje, zavisno od podneblja.Jedinke koje prezime u stadijumu lutke počinju da se transformišu početkom proleća u imago i javljaju se krajem aprila.Ženka položi u proseku 300 jaja na naličje lista u grupama od 2-4.Nakon 2 nedelje pojavljuju se larve koje počinju odmah da se hrane. Posle 2 nedelje larve se transformišu u lutke a isto toliko je potrebno da se pojave odrasle jedinke.
Hemijsko tretiranje se preporučuje pri sledećim pragovima štetnosti:
-20% napadnutih biljaka -kupus u fazi kotiledona
-30% napadnutih biljaka -pre formiranja glavice
-15% napadnutih biljaka -formiranje glavice
-5% napadnutih biljaka popunjavanje glavice
Jedna od mera zaštite od kupusovog moljca su i agrotehničke mere kojima smanjujemo populaciju ovog insekta.Vrlo je važan plodored, a zatim i mere kao što su kvalitetno zaoravanje i uništavanje biljnih ostataka na mestu gde se naredne godine gaji kupus., jer se na taj način uništavaju lutke i adulti kupusovog moljca.
Od hemijskih mera za suzbijanje jaja registrovan je preparat na bazi a.m..hlorantranilprol(Coragen 20 SC) 0,14-0,2 l/ha.Od rasada do zavijanja glavica kad se primeti jedna gusenica po biljci ili jedan leptir na 50 biljaka treba koristiti sredstvo na bazi a.m. lambda cihalotrin (Grom,Lamdex,)0,3 l/ha.Takođe u vreme masovnog piljenja gusenica mogu se koristiti insekticidi na bazi a.m. cipermetrin(Cipkord 20 EC,Cytrin 250 EC).
PSSS Jagodina Savetodavac Ružica Đukić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.743 sekundi