Breskvin smotavac - Cydia molesta – biologija i praćenje pomoću sume temperatur

Više
25 jul 2018 09:10 #33829 od Mladenović Žaklina
Mladenović Žaklina je napravio novu temu: Breskvin smotavac - Cydia molesta – biologija i praćenje pomoću sume temperatur
Biologija. Ima tri do četiri generacije godišnje. Ciklus razvića i biologija breskvinog smotavca je vrlo slična jabučnom smotavcu. Breskvin smotavac prezimljava kao odrasla gusenica u kokonu pod korom stabla. Prva imaga se javljaju tokom aprila i početkom maja meseca. Ženka polaže jaja pojedinačno na naličju vršnih listova ili vrhova mladara, odakle se ispiljene gusenice kreću niz mladar i ubušuju praveći hodnik kroz sredinu mladara i izbacujući crvotočinu. Jedna gusenica može da ošteti više mladara.
Let leptira druge generacije počinje krajem juna, a gusenice ove generacije mogu da oštećuju i plodove, gde se pored crvotočine javlja i smola. Let leptira je razvučen i generacije se prepliću, a razviće štetočine je kraće u odnosu na razviće jabučnog smotavca. Kod nas nije redak slučaj da se zasadi breskve nalaze blizu jabučnjaka. Takođe, berba breskve se odvija pre berbe jabuke. Zbog toga breskvin smotavac često preleće i u zasade jabuka gde isto tako pravi štete, ubušujući se u plodove jabuke. Hodnici u kojima se razvija breskvin smotavac se od hodnika jabučnog smotavca razlikuje po tome što ne ide do semenki.
Praćenje breskvinog smotavca.
Praćenje breskvinog smotavca vrši se preko sume efektivnih temperatutra. Donji prag razvoja je 7,2° C, a gornji prag 32,2°C. Početak sabiranja temperatura kod pojedinih sistema praćenja je
1. januar, a kod nekih sabiranje efektivnih temperatura (ET) počinje kada se na feromonima registruju prvi leptiri. U Srbiji ne postoji metoda koja je naučno proverena i potvrđena. Na sajtu www.agroupozorenje.rs prikazana vrednost sume efektivnih temperatura od 160, na osnovu višegodišnjeg iskustva, upozorava na početak leta leptira prve generacije. Pri vrednosti sume ET od 295 ispiljeno je 20% larvi, a pri 825 je ispiljeno 20% larvi druge generacije. Kod sistema praćenja gde sabiranje efektivnih temperatura započinje od prvog ulova leptira na feromonskim klopkama, polaganje jaja počinje pri 27,8, a pri 105 do 111 počinje piljenje jaja. Za razvoj jedne generacije od jajeta do jajeta potrebna je suma od 535. Suma efektivnih temperatura je ista ili veoma slična na širem području. Ipak, one samo pokazuju u kojoj fazi razvoja je štetočina ali ne i kolika je brojnost u voćnjaku. Za praćenje brojnosti se preporučuje upotreba feromonskih klopki. Prag štetnosti za različit tip feromonskih klopki treba proveriti kod proizvođača. Kod kopki proizvođača Csalomon® je prag štetnosti ostvaren ako se zabeleži ulov 3 do 4 leptira tokom 3 do 4 dana po jednoj klopki.
Savetodavac: Žaklina Mladenović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.471 sekundi