Pamukova sovica

Više
13 jul 2018 10:25 #33728 od Miletaković Sandra
Miletaković Sandra je napravio novu temu: Pamukova sovica
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji zato što je polifagna štetočina i hrani se velikim broje gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane vegetativnim i generativnim organima biljaka. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji, suncokretu, duvanu. Gusenice mlađeg razvojnog stadijuma skeletiraju lišće, dok od trećeg stadijuma prelaze na generativne organe. Kod paprike, na primer, gusenica se ubušuje u plod i pričinjava štete koje se ne mogu popraviti, takvi plodovi gube tržišnu vrednost, a nakon kiše se napune vodom i trule.
Pamukova sovica ima 3-5 generacija godišnje, od kojih se prva javlja tokom maja-juna, druga tokom jula-avgusta, a treća u septembru. Sovica prezimljava na dubini od 4-8 cm, u stadijumu lutke, iz koje izlaze leptiri krajem aprila i u maju. Ženka polaže jaja na biljke u proseku oko 500 komada, pojedinačno ili u manjim grupicama na gornju stranu lista, cvetove i plodove. Sveža jaja su bela, okrugla, veličine 0,5 mm, a pred piljenje braonkasta. Embrionalni stadijum traje 3-0 dana. U zavisnosti od vremenskih prilika gusenice žive 2-3 nedelje, nakon čega se u zemljištu pretvaraju u lutke. Stadijum lutke traje 12-14 dana. Celokupan razvoj jedne generacije završava se za jedan do dva meseca.
Ocena intenziteta prisutnosti vrši se identično kao kod drugih sovica. Prati se let leptira pomoću lovne klopke, odlaganje jaja, početak piljenja gusenica na napadnutim biljkama. Na osnovu oštećenja lisne mase daje se ocena 0-5.
1. Slab napad-manje od 5 % oštećenja lisne mase
2. Srednji napad-5-25% oštećenja lisne mase
3. Srednje jak napad- 25-50 % oštećenja lisne mase
4. Jak napad-50-75% oštećenja lisne mase
5. Vrlo jak napad- preko 75 % oštećenja lisne mase
Pri izboru preparata voditi računa da su ovicidno i larvicidnog delovanja. To znači ukoliko je jaje bele boje, znači da je sveže položeno a ako je braon boje onda je u fazi pred piljenje. Tretman izvoditi u večernjim satima, jer neki preparati gube kontaktno dejstvo razgradnjom na svetlosti ili usled visokih temperatura. Samo pregledom parcele, determinisanjem uočenih jaja na listu ili plodu, odredićete parvi momenat za tretman u skladu sa izborom preparata.
Preparati koji su ovicidnog i larvicidnog delovanja su Coragen i Avaunt. Ukoliko je došlo do potpunog piljenja larvi izabrati preparat Alverde.
Sandra Miletaković, dipl.inž.
PSSS Kruševac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.107 sekundi