Autographa gamma ( sovica gama)

Više
03 jul 2018 13:31 #33666 od Janković Vesna
Janković Vesna je napravio novu temu: Autographa gamma ( sovica gama)
Autographa gamma ( sovica gama) migratorna je vrsta.U toku godine razvije 2-3 generacije godišnje. Na sredini prednjih krila nalazi se karakteristična srebrnasta pega u vidu grčkog slova gamma, po čemu je ova vrsta dobila ime.Gusenica je zelene boje; telo suženo u pravcu glave sa tri para trbušnih nogu.Prezimljava u stadijumu gusenice i lutke.Gusenice su polifagne.Prave štete na lišću mnogih gajenih biljaka: lucerke, deteline, šećerne repe, paprike,duvana, kupusa, krompira....kao i biljakama iz spontane flore.Štete na lišću gajenih biljaka najznačajnije su od gusenica prve generacije početkom leta koje mogu izazvati golobrst useva.Gusenice druge generacije javljaju se tokom avgusta i septembra meseca.Odrasli insekti u našim uslovima lete tokom juna-jula meseca.Ženka polaži oko 500 jaja , obično po jedno a ređe 2-3 jaja na donju stranu lista.Embrionalno razviće traje 3-7 dana a ispiljene gusenice u prvom uzrastu traže visoku vlažnost.Na temperaturi od 20 stepeni C gusenice završavaju razviće za tri nedelje.U toku vegetacije preobražaj lutke odvija se na biljkama u belim prozirnim paučinastim kokonima. Stadijum lutke traje od 6-13 dana.Za razvoj jedinki gama sovice od jajeta do leptira je potrebno 25 - 45 dana.Pojava imaga ove štetočine mogu se pratiti pomoću svetlosnih lampi.Ocena napada radi se za svaku generaciju posebno. Dijagonalno po polju se analizira 100-200 biljaka. Napad se ocenjuje po skali :slab 5 % oštećenja lisne mase ,srednji 5-25 % oštećenja lisne mase,srednje jak 25-50 % oštećenja lisne mase,jak napad 50-75 % oštećenja lisne mase,vrlo jak napad preko 75 % oštećenja lisne mase. Mere suzbijanja su agrotehničke mere (uništavanje korova ) i hemijske mere koje podrazumevaju primenu odgovarajućih insekticida.
dipl.ing.Vesna Janković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.346 sekundi