Virus crtičastog mozaika krompira ( Potato virus Y, PVY)

Više
29 mar 2018 07:29 #32380 od Karapandžić Bojana
Bolesti biljaka izazvane bakterijama, virusima ili gljivama, ugrožavaju proizvodnju ometajući rast i razvoj napadnutih biljaka, umanjujući prinos i kvalitet plodova. Značajnu grupu patogena koji svake godine umanje prinos gajenih biljaka predstavljaju fitopatogeni virusi.
Virus crtičastog mozaika krompira ( Potato virus Y, PVY) je široko rasprostranjen u celom svetu na velikom broju biljaka. Glavni domaćini među gajenim biljkama su krompir, duvan, paprika i paradajz. Značajan izvor inokuluma predstavljaju i korovske biljke na kojim se održava poput Solanum nigrum, Solanum dulcamara i druge, kao i ukrasne biljke poput petunije.
Soj virusa, klimatski uslovi, sorta kromipra, vreme ostvarivanja infekcije, odnosno da li su virus prenele vaši ili se radi o biljkama razvijem iz zaraženih krtola, uslovi sredine, utiču na različito ispoljavanje simptoma. Usled primarnih infekcija, ostvarenih u vegetaciji dolazi do pojave mozaika i šarenila, deformacije listova, žućenja, nekroze nerava, nekrotične pegavosti, prevremenog odumiranja listova. Na biljkama koje se razvijaju iz zaraženih krtola prisutna je crtičasta nekroza nervature, mozaično šarenilo, povijanje vrhova listova, kovrdžanje lišća, nekroze na stablu. Biljke su kržljave sa sitnijim i krtim listovima. Nekrotični soj ovog virusa dovodi do pojave prstenaste nekroze krtola osetljivh sorti. Na zaraženim biljkama paprike javlja se mozaično šarenilo, uske tamnozelene površine oko nerava, žućenje listova. Manje virulentni sojevi dovode do pojave hloroze nerava i blagog mozaika, dok virulentni sojevi ovog virusa dovode do pojave nekroze vršnih delova paprike, sušenja i opadanja lišća. Biljke zaostaju u porastu, kržljave su, slabo formiraju plodove koji su deformisani sa nekrotičnim pegama. Virus se ne prenosi semenom paprike, prenosi se sokom zaraženih biljaka i biljnim vašima na neperzistentan način. Na zaraženim biljkama paprike i paradajza simptomi takođe variraju zavisno od virulentnosti soja, sorte, starosti biljke, vremena infekcije, uslova sredine. Blag mozaik na lišću, hloroza nerava, pege između lisnih nerava, slabija rodnost biljaka, izazivana je infekcijom biljaka paradjza manje virulentnim sojevima. Nekroza posebno na vršnom lišću, slab razvoj biljaka, plodovi deformisani sa nekrotičnim pegama javlja se usled infekcije virulentnim sojevima. Virus se prenosi semenom paradajza, sokom zaraženih biljaka i vašima.
Oko 26 vrsta vaši familije Aphididae prenose virus na neperzistentan način. Među njima zelena breskvina vaš ( Myzus persicae ) je najefikasniji vektor. Za veoma kratko vreme od nekoliko sekundi ishrane na oboleloj biljci M. persicae usvaja virus, i za veoma kratak period ishrane zaražava zdravu biljku. U usevima krompira, paprike, paradajza virus se prenosi i mehanički, kao i semenom paradajza, zaraženim krtolama krompira.
Kod virusnih infekcija, osnovu kontrole oboljenja čine preventivne mere. Upotreba zdravog sadnog, bezvirusnog materijala krompira, semena paradajza, prostorna izolacija između biljaka domaćina, uništavanje korova domaćina virusa. Sprovođenje higijenskih mera tokom vegetacije ( pri zalamanju, vezivanju parardajza ... ). Uklanjanje obolelih biljaka. Suzbijanje vaši, vektora virusa. Gajenje otpornih sorti je jako važna mera, kojom se može značajno smanjiti problem virusnih zaraza.
Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.
PSSS Leskovac

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.557 sekundi
Powered by Kunena Forum