LASIOPTERA SPP. (Diptera, Cecydomyidae) –Gordana Jovanović

Više
19 mar 2018 13:08 #32184 od Jovanović Gordana
Vrste iz roda Lasioptera spp. konstaotovane su na paradajzu i krastavcu 2011. u Grčkoj , a 2012 godine u Turskoj.
Jedna vrsta Lasioptera donacis Countin je opisana u Severoj Americi jer je uneta iz Mediterana i to iz Francuske, Italije i Grčke kao biološki agens koji se razvija na unešenom korovu Giant reed (Arundo donax) Poaceae. A.donax je poreklom iz Mediterana i uvezen je u Texas još u 16. veku gde se raširio i pravi štete. Uvezena je L.donax za suzbijanje korova. Ima stupnja koji se razvijaju u mezofilu, ali larve se obavezno hrane gljivom Ambrosia. Lasioptere imaju mycangije koje im služe za transport konidija gljive. Radi se o obligatnom simbiontu gljive kojima se hrane larve. Ženke skupljaju u mikagiju gljive i prenose u vreme polaganja jaja oslobadjaju i gljive. Ambrosia su filamentozne i razviaju se unutar galerije na odredjenoj vlažnosti. Larve ne mogu završiti razviće bez ishrane sa Ambrosia gljivama. Prema tome treba potražiti gljivu (crna) na mestu u tkivu gde se razvijaju larve. Na ženkama se vidi ovipozitor sa mycangijom kojima prenosi gljive.
Ako se nadje ova štetočina suzbijanje je potrebno usmeriti na fungicide koji prekidaju obligatnu simbiozu. Entomolozi tvrde da nema mogućnosti za suzbijanje zbog skrivenog načina suzbijanja
Mr Gordana Jovanović, PSSS leskovac

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.545 sekundi
Powered by Kunena Forum