Karenca u zaštiti biljaka

Više
27 feb 2018 09:33 #31891 od Miletaković Sandra
Miletaković Sandra je napravio novu temu: Karenca u zaštiti biljaka
Da bi posle prskanja određeni delovi biljke mogli da se koriste u ishrani potrebno je da prođe određeno vreme od poslednje aplikacije primenjenog preparata. Stručno, to se zove karenca. Ne treba zameniti vreme delovanja pesticida sa karencom. Neki pesticidi deluju sedam do četrnaest dana a posle toga treba ponoviti tretman, dok trajanje karence ,može da bude i do 30 dana. Karenca je, u stvari, poslednji termin dozvoljen za tretman pesticidima pred iznošenje biljaka iz proizvodnje u tržnice, prodavnice, ili pred berbu plodova i konzumaciju bilo kojeg dela biljke koji je predhodno tretiran.
U interesu zdravlja ljudi i domaćih životinja, treba se striktno pridržavati zakonske regulative, kojom se određuju maksimalno dozvoljene količine pesticida na biljkama, uputstava proizvođača pesticida u pogledu karence, mera zaštite prilikom rada sa otrovima, načina čuvanja-uskladištenja i uništavanje ostataka pesticida. Ne sme se dozvoliti da deca dođu u kontakt sa ovim prepartima. Grupa kojoj pesticid pripada određuje neophodnu zaštitnu opremu.
Pojedine vrste, kao npr. vinova loza ili povrće, koji se nalaze uz ratarske useve, često stradaju od herbicida, jer se mlaz zanosi tokom zaštite tih površina od korova. Zbog toga, sa više pažnje i obazrivosti treba koristiti herbicide, tretirati po tihom i mirnom vremenu bez vetra, rano ujutru ili kasno uveče, paziti da mlaz ne zahvati biljke kojima nije namenjen ili da kapi preparata budu driftom odnete na neželjene delove površine kojoj nije namenjen pesticid. Takođe, ostaci neutrošenih rastvora preparta ne smeju se izlivati u potoke, reke, kanale... U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, svaki građanin je dužan da pazi da nestručnim i nepažljivim postupkom ne ugrozi floru i faunu i otvorene i zatvorene vodotokove.
Sandra Miletaković, dipl.inž.
PSSS Kruševac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.583 sekundi