Zdrav sadni materijal, preduslov uspešne proizvodnje

Više
05 feb 2018 10:39 #31495 od Ivanović Marija
Ivanović Marija je napravio novu temu: Zdrav sadni materijal, preduslov uspešne proizvodnje
Jedan od osnovnih preduslova za formiranje rodnih, zdravih i dugovečnih višegodišnjih zasada, jeste korišćenje zdravstveno ispravnog i sortno čistog sadnog materijala. Veliki broj patogenih mikroorganizama (parazitnih pseudogljiva, gljiva, bakterija, virusa, viroida i fitoplazmi) – prouzrokovača bolesti, prenosi se sadnim materijalom voćaka i vinove loze.
Naročitu opasnost predstavljaju virusi, jer zaražene biljke ne mogu biti izlečene. U tom slučaju, jedini način da se zasad očuva, jeste vađenje i uništavanje obolelih stabala voćaka i čokota vinove loze.
Vsokokvalitetan sadni materijal dobija se postupkom seretifikacije, po strogo utvrđenim propisima, koji garantuju sortnu čistoću i zdravstveni status (bez virusa i trajno oslobođen ostalih patogena). U postupku sertifikacije utvrđene su kategorije reprodukcionog i sadnog materijala, kao i minimum fitosanitarne kontrole za svaku kategoriju. Sertifikatom koji se prilaže uz sadni materijala kupcu se potvrđuje da je materijal proizveden uz poštovanje propisane procedure i standarda i garantuje kvalitet (sortni i zdravstveni).
Kategorije materijala:
IZVORNI MATERIJAL – Poreklom je od pažljivo odabranih kandidat – klonova voćaka i vinove loze, izdvojenih po strogim kriterijumima iz rodnih zasada, sa 2-3 lokaliteta. Klonovi se biraju na osnovu vizuelne ocene sortne ispravnosti, kvaliteta, vitalnosti i zdravstvenog stanja. Kandidat - klonovi se umnožavaju, sade i prate u pogledu zdravstvenog stanja, rodnosti i sortne čistoće u kolekcionom ogledu naučne institucije. Samo zdravi klonovi se dalje umnožavaju i čuvaju u karantinskom objektu (mrežaniku).
PREDOSNOVI MATERIJAL – Proizvodi se umnožavanjem izvornog materijala, zdravstveno testira i čuva u mrežaniku izolovan od insekata vektora patogena, zaštićen od faktora spoljašnje sredine (kiša, vetar…) i bez prisustva korova. Na biljkama se vrši vizuelna provera simptoma bolesti. Svake godine, svaka biljka se testira na prisustvo određenih virusa, proverava sortna ispravnost i pojava mutacija.
OSNOVNI MATERIJAL (obeležava se belom etiketom) – Proizvodi se umnožavanjem predosnovnog materijala u mrežanicima ili na otvorenom polju (matični zasad), uz poštovanje strogo definisanih uslova proizvodnje. Vizuelno se proverava pojava simptoma virusnih bolesti i sortna ispravnost.
SERTIFIKOVANI MATERIJAL (u prometu se obelžava etiketom plave boje) – Proizvodi se umnožavanjem osnovnog materijala u matičnim zasadima. Namenjen je za proizvodnju sertifikovanih sadnica ili standardnog sadnog materijala. Vizuelan pregled matičnjaka vrši se najmanje dva puta godišnje, a reindeksiranje u određenim intervalima od nekoliko godina.
STANDARDNI MATERIJAL (u prometu se obeležava etiketom narandžaste boje) – Proizvodi se umnožavanjem sertifikovanog materijala.
STANDARDNI SADNI MATERIJAL NASTAO UMNOŽAVANJEM MATERIJALA OD STANDARDNIH SADNICA (u prometu se obeležava etiketom narandžaste boje uz oznaku S-A) – Matičnjaci iz kojih ova kategorija sadnica potiče pregledaju se jedanput pomološki i dva puta fitosanitarno u toku vegetacije. Predstavlja najnižu kategoriju sadnog materijala, namenjenu lokalnom tržištu i amaterima.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.413 sekundi