Zaštita semena ratarskih kultura od štetočina u skladištima

Više
18 jan 2018 09:56 #31290 od Janković Vesna
Janković Vesna je napravio novu temu: Zaštita semena ratarskih kultura od štetočina u skladištima
Najvažnije štetočine skladišta semena ratarskih kultura su: žitni, kukuruzni i pirinčani žižak, brašnar, mali brašnar, žitni moljac. Otkrivanje štetočina skladišta nije lako, jer su to uglavnom sitni organizmi. Njihovo prisustvo je vidljivo tek kada se masovno razmnože i već prouzrokuju oštećenja. Zbog toga je neophodno da se povremeno obavi pregled praznog skladišta, vreća i žita koje je smešteno u skladištu. Pregled praznih skladišta obavlja se pre unošenja novog semena. U praznim skladištima štetočine se mogu naći u pukotinama zidova, patosa, drvenih stubova, između raznih pregrada. Pregledom treba obuhvatiti i praznu ambalažu prisutnu u skladištima jer se na njoj mogu zadržati štetočine i preći na nove količine unetog semena. Pri obavljanju pregleda vreća prvo se obavlja pregled spoljne površine vreće, zatim dodirne površine nekoliko susednih vreća. Mere koje se primenjuju za suzbijanje štetočina skladišta su: preventivne, hemijske i fizičke. Preventivne mere su najvažnije za zaštitu semena u skladištima, a istovremeno i najefikasnije. Preventivne mere su: projektovanje i izgradnja skladišta, čišćenje i popravka skladišta, kontrola pre unošenja, sušenje semena, kontrola temperature i vlage, kontrola ambalaže. Hemijske mere podrazumevaju primenu hemijskih sredstava i tu spadaju: dezinsekcija praznih skladišta i zaprašivanje žita. Fizičke mere podrazumevaju primenu visoke ili niske temperature. U skladištima mogu biti prisutni i glodari (sivi,crni pacov,domaći miš...). Za štete insekte primenjuju se insekticidi, a za štetne glodare rodenticidi. Od insekticida mogu se primeniti preparati na bazi ativnih materija: pirimifos-metila, malationa, cipermetrina, a od rodenticida preparati na bazi a.m. bromadiolona. Prilikom upotrebe preparata obavezno je poštovati upustvo za primenu, naročito obratiti pažnju na radnu karencu i karencu.
dipl.ing.Vesna Janković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.028 sekundi